Чертане върху бялата дъска

Използвайте перата на Surface Hub, за да пишете на таблото.

За да промените цветовете, изберете желания цвят от менюто в долната част на екрана на таблото.

Изображение на избор на цвят на таблото

За да изтриете, обърнете перото и го натиснете върху сензорния екран като гума на молив. Или, за да изберете ръчно гумата и да използвате върха на перото, изберете бутона за изтриване.

Изображение на избор на цвят на таблото

За да чертаете с пръста си, изберете бутона за докосване. Този бутон превключва между режимите на преместване на елементи на таблото и чертане върху него.

Бутонът изглежда по този начин, когато можете да използвате пръст за преместване на елементи на таблото:

Изображение на бутона за активиране на докосването на таблото

Той изглежда така, когато можете да използвате пръста си, за да чертаете:

Изображение на бутона за активиране на докосването на таблото

За да изберете част от таблото, използвайте бутона за ласо:

Изображение на бутона за ласо на таблото

Свойства

ИД на статията: 17313 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка