Клавишни комбинации и достъпност

Surface Hub разполага с клавишни комбинации, които можете да използвате, за да вършите нещата по-бързо или да включите функциите за достъпност:

Натиснете тези клавиши

За да направите това

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon

Отиване в „Старт“

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ A

Отваряне на бързите действия

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ F

Влизане или изход от цял екран

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ N

Отваряне на известията

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ S

Отваряне на Cortana/функцията за търсене

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ T

Отваряне на „Дата и час“

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ W

Изпращане до бялата дъска

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ X

Разменяне на странични ленти

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ 1

Отваряне на прозореца за разговор в страничната лента/затваряне на страничната лента

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ 2

Отваряне на прозореца за хора в страничната лента/затваряне на страничната лента

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ 3

Отваряне на прозореца за съобщения в страничната лента/затваряне на страничната лента

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ 4

Отваряне на прозореца за съдържанието в страничната лента/затваряне на страничната лента

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ F6

Преместване на фокуса на клавиатурата между страничните ленти, горната лента и долната лента

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ F6 + Shift

Преместване на фокуса на клавиатурата между страничните ленти, горната лента и долната лента в обратна посока

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ Tab

Отиване в изгледа на задачи

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ Backspace

Връщане назад

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ spacebar

Превключване на езика на въвеждане или клавиатурата

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ Enter

Отваряне на „Разказвач“

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ плюс (+)

Отваряне на „Лупа“

Ляв Alt + ляв Shift + PrtScn

Включване и изключване на повишената четливост

Ляв Alt + ляв Shift + Num Lock

Превключване на клавишите за мишка

Десен Shift в продължение на 8 секунди

Превключване на филтърните клавиши

Shift 5 пъти

Превключване на оставащите клавиши

Num Lock за 5 секунди

Превключване на превключващите клавиши

Клавиш с емблемата на Windows

Start icon
+ Esc

Прекратяване на сесията

Бързи клавиши

Клавиатурата на Surface Hub има специални клавиши, наречен бързи клавиши, които можете да използвате, за да работите по-бързо.

Натиснете този бърз клавиш

За да направите това

Използвайте бързия клавиш за обаждане, за да отворите прозореца за обаждане на Skype за бизнеса в страничната лента
/
Използвайте бързия клавиш за обаждане, за да затворите прозореца за обаждане на Skype за бизнеса в страничната лента

Отваряне или затваряне на прозореца за разговор в страничната лента

Използвайте бързия клавиш за хора, за да отворите или затворите прозореца за хора на Skype за бизнеса в страничната лента

Отваряне или затваряне на прозореца за хора в страничната лента

Използвайте бързия клавиш за съобщения, за да отворите или затворите прозореца за съобщения на Skype за бизнеса в страничната лента

Отваряне или затваряне на прозореца за съобщения в страничната лента

Използвайте бързия клавиш за съдържание, за да отворите или затворите прозореца за съдържание на Skype за бизнеса в страничната лента

Отваряне или затваряне на прозореца за съдържание в страничната лента

Използвайте бързия клавиш за микрофона, за да включите микрофона, когато използвате Skype за бизнеса
/
Използвайте бързия клавиш за микрофона, за да изключите микрофона, когато използвате Skype за бизнеса

Включване или изключване на микрофона

Използвайте бързия клавиш за камерата, за да включите камерата, когато използвате Skype за бизнеса
/
Използвайте бързия клавиш за камерата, за да изключите камерата, когато използвате Skype за бизнеса

Включване или изключване на камерите

Използвайте бързия клавиш на лявата странична лента, за да се преместите в лявата странична лента
/
Използвайте бързия клавиш на дясната странична лента, за да се преместите в дясната странична лента

Разменяне на странични ленти

Използвайте бързия клавиш за календара, за да отворите или затворите „Дата и час“

Отваряне или затваряне на „Дата и час“

Използвайте бързия клавиш с формата на зъбно колело, за да отворите бързите действия

Отваряне на бързите действия

Използвайте бързия клавиш за проект, за да включите и изключите споделянето на екрана

Включване или изключване на споделянето на екрана

Използвайте бързия клавиш с двойна стрелка, за да преоразмерите приложението, което използвате

Влизане или изход от цял екран за приложението, което използвате в момента

Използвайте бързия клавиш за анотиране, за да изпращате елементи от приложения към таблото, за да рисувате върху тях

Изпращане до бялата дъска

Използвайте бързия клавиш с лупата за отваряне на Cortana или функцията за търсене

Отваряне на Cortana или функцията за търсене

Използвайте бързия клавиш за изгледа на задачите, за да отидете до изгледа на задачите и да превключвате между отворени приложения

Отиване в изгледа на задачи

Използвайте бързия клавиш „Готов съм“, за да прекратите сесията

Прекратяване на сесията

Още информация за достъпността

За да отидете до опциите за достъпност, изберете стрелката нагоре&до иконата на известията, след което изберете Улеснен достъп.

Разказвач чете това, което се показва на екрана, включително съдържанието на активния прозорец, опциите в менюто или текст, който е бил въведен.

Лупа увеличава различни части на екрана, за да се виждат по-лесно.

Повишена четливост повишава цветовия контраст на текста и изображенията на екрана, така че те да са по-отличими и по-лесно да се идентифицират.

Другите настройки за достъпност може да се променят, като отидете в приложението „Настройки“ – свържете се с отговорника по поддръжката на вашата фирма за помощ с това.

Свойства

ИД на статията: 17317 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка