Изпращане на съобщения в разговор

Прилага се за: Surface Hub

За да четете и изпращате съобщения на други хора в конферентния разговор, изберете Съобщения в долната част на прозореца на Skype.

Ако получите съобщение, докато сте в събрание, а прозорецът „Съобщения“ не е видим, известие ще се покаже в Surface Hub, за да ви уведоми, че имате ново съобщение. Изберете бутона Съобщения в страничната лента, за да видите съобщението и да отговорите.

Съобщения в Skype за бизнеса в Surface Hub