Важно

Нека предположим например, че имате целодневна среща и искате да прекъснете за обяд. Можете просто да излезете от стаята. Surface Hub ще се върне на приветствения екран. Когато се върнете, ще виждате срещата на Surface Hub. За да започнете да работите отново, изберете Възобновяване.

Ако срещата ви включва разговор и искате да излезете в почивка, можете да прекъснете разговора. При подновяване на срещата просто изберете бутона Присъединяване отново в Skype за бизнеса, за да се присъедините отново към разговора.

Важно

  • Ако се притеснявате за поверителността или ако работите върху нещо поверително, важно е да знаете, че всеки може да възстанови сесията от приветствения екран и да види върху какво сте работили или да изпрати или запише файловете ви.

  • Ако се присъедините към друга планирана среща от приветствения екран вместо да изберете Възобновяване, всички файлове и друга информация от тази сесия ще бъдат изчистени от Surface Hub.

Възобновяване на среща или сесия от приветствения екран

Surface Hub може автоматично да се постави на пауза, ако не го използвате за известно време. Ако това се случи по време на сесията, изберете Възобновяване от приветствения екран, за да продължите да работите.

Свойства

ИД на статията: 17321 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)