Перата

Прилага се за: Surface Hub

Ако вече не е отворена, отидете в „Старт“ (изберете „Старт“

Икона на „Старт“
в долната част на сензорния екран на Surface Hub), след което изберете Бяла дъска.

Бутонът на бялата дъска на стартовия екран

След това вземете перо от докинг станцията и започнете да пишете!

Перо беше премахнато от докинг станцията

Когато приключите с вашата сесия, не забравяйте да поставите перата обратно в докинг станциите, така че те да се заредят за следващия потребител.