Ако вече не е отворено, отидете в „Старт“ (изберете „Старт“

Start icon
в долната част на сензорния екран на Surface Hub) и след това изберете Бяла дъска.

Бутона за бялата дъска на стартовия екран

След това вземете перо от докинг станцията и започнете да пишете!

Премахване на перо от докинг станцията

Когато приключите с вашата сесия, не забравяйте да поставите перата обратно в докинг станциите, така че те да се заредят за следващия потребител.

Свойства

ИД на статията: 17322 – Последен преглед: 13.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка