Звук и видео

За да изключите микрофона, изберете бутона за микрофон.

Бутон за микрофон

За включване на звука го изберете отново.

Видео поточно предаване на стаята е включено по подразбиране, когато започнете разговор. Surface Hub ще превключва между камерите автоматично, за да предостави на потребителите най-добрия изглед на стаята. За ръчно превключване между камерите или за спиране на споделянето на видеото, изберете бутона за видеокамера.

Бутон за видео

Свойства

ИД на статията: 17330 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка