Звук и видео

Прилага се за: Surface Hub

За да изключите звука на микрофона, изберете бутона Микрофон .

Бутон с микрофон

За включване на звука го изберете отново.

Видео поточно предаване на залата е включено по подразбиране, когато започнете разговор. Surface Hub автоматично ще превключва между камерите, за да предостави на хората възможно най-добрия изглед на залата. За да превключите ръчно между камерите или за да спрете споделянето на видеото, изберете бутона Видеокамера .

Бутон за видео