„Старт“ е мястото, където можете да отваряте приложения, включително Skype за бизнеса, ако искате да проведете разговор, таблото на OneNote за сътрудничество и приложението за свързване за прожектиране на екрана. Изберете „Старт“

Start icon
на сензорния екран, за да стигнете до там.

Изберете Всички приложения и след това изберете приложението, което искате да използвате, от списъка.

Менюто „Старт“

Ако има приложение, което искате да бъде добавено към Surface Hub, обърнете се към отговорника по поддръжката на вашата фирма или към лицето на работното ви място, което управлява Surface Hub.

Свойства

ИД на статията: 17331 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)