Превключване между приложения

Ето някои съвети как да използвате приложения на Surface Hub:

Превключване между отворени приложения

Ако сте отворили повече от едно приложение, превключвайте бързо между тях с бутона за изглед на задачи. Той се намира в долната част на сензорния екран.

Бутон за изглед на задачи

Когато сте в изгледа на задача, просто изберете приложението, към което искате да превключите. Другите приложения ще бъдат отворени и можете да превключите обратно към тях по същия начин. Или ако искате в същото време да използвате повече от едно приложение на екрана, плъзнете първото приложение, което искате, от страна на сензорния екран и то ще прилепне на място. След това плъзнете другото приложение към другата страна.

Екранна снимка на изгледа на задачи

Използване на приложения на цял екран

За да използвате приложение на цял екран, изберете бутона с двойна стрелка в заглавната лента на приложението.

Бутонът с двойна стрелка в лентата с инструменти на приложение.

Когато приключите с използването на приложението на цял екран, плъзнете бързо нагоре от долната част на сензорния екран или надолу от горната част на сензорния екран, след което изберете Изход от цял екран.

Бутон за изход от цял екран.

Използване на приложения едно до друго

Приложенията се отварят едно до друго по подразбиране, така че да можете да се възползвате от големия сензорен екран и да работите в няколко приложения едновременно. За да преоразмерите приложенията, когато са едно до друго, плъзнете лентата между приложенията, за да промените ширината на приложенията.

Преоразмеряване на приложения, които са едно до друго

Свойства

ИД на статията: 17334 – Последен преглед: 15.06.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка