Проблеми с мишката, тъчпада и клавиатурата в Windows

Имате проблем с дадено устройство? Уверете се, че всичко е свързано правилно, че е налице захранване на устройството и че устройството е настроено правилно.

Първо, опитайте да проверите хардуера

 • Извадете USB кабелите и изчакайте малко, докато Windows изключи драйвера на устройството, след което включете отново устройството.
 • Опитайте да използвате друг USB порт на компютъра.
 • Ако използвате USB концентратор между устройството и компютъра, се уверете, че концентраторът е зареден/се зарежда. Ако все още не работи, опитайте да извадите USB концентратора и да включите устройството директно в USB порт на компютъра.
 • Уверете се, че кабелите на устройството не са повредени по никакъв начин.
 • Проверете дали всички устройства, захранвани от батерия, разполагат с пълен заряд или нови батерии.
 • Уверете се, няма замърсяване, което блокира клавиши или сензори.

Проверка на безжичните връзки

 • Потърсете бутон за нулиране в долната част на безжичното устройство. Нулирането на устройството ще прекъсне и след това ще установи отново безжичната връзка. Може да има бутон за нулиране и на USB приемника за вашето устройство.
 • За USB безжични устройства това може да е равнозначно на изключване на USB безжичния приемник, изчакване в продължение на около 10 секунди и повторно включване на USB безжичния приемник в USB порта. Безжичната връзка трябва да е установена отново.

Проверка на устройството

Ако изглежда, че устройството не работи изобщо (няма включени светлинни индикатори на устройството, когато е включено към захранването, или курсорът на мишката не се премества или не се показва на екрана), свържете устройството с друг компютър и се уверете, че устройството работи на този компютър. Ако устройството не работи на другия компютър, може да се наложи да го смените.


Изпробване на програмата за отстраняване на неизправности в Windows 7 

За да стартирате програмата за отстраняване на неизправности в хардуер и устройства в Windows 7:

 1. Отворете програмата за отстраняване на неизправности в хардуер и устройства, като щракнете върху бутона Старт  , след което щракнете върху Контролен панел.
 2. В полето за търсене въведете програма за отстраняване на неизправности, след което изберете Отстраняване на неизправности.
 3. В „Хардуер и звук“ изберете Конфигуриране на устройство.


Драйвери за програмата за отстраняване на неизправности в хардуер

Актуализиране на драйвер на устройство с помощта на Windows Update

 1. Щракнете върху бутона Старт , въведете Windows Update в полето за търсене, след което в списъка с резултати изберете Windows Update.
 2. В левия прозорец изберете Проверка за актуализации.
 3. На страницата Изберете актуализациите, които искате да инсталирате потърсете актуализации за устройството, поставете отметка в квадратчето на драйвера, който искате да инсталирате, след което щракнете върху ОК. Възможно е да няма налични актуализации на драйвери.
 4. На страницата на Windows Update изберете Инсталирай актуализациите. Windows Update ще ви уведоми, ако актуализациите са инсталирани успешно.

Ръчно изтегляне и инсталиране на драйвер

 1. Щракнете върху бутона Старт , въведете „диспечер на устройствата“ в полето за търсене, след което изберете Диспечер на устройствата.
 2. В списъка с хардуерни категории намерете устройството, което искате да актуализирате, след което щракнете двукратно върху името на устройството.
 3. Щракнете върху раздела Драйвер, щракнете върху Актуализиране на драйвера и следвайте инструкциите.


Свойства

ИД на статията: 17417 – Последен преглед: 29.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка