Създаване и форматиране на дял на твърдия диск

Прилага се за: Windows 7

За да създадете дял или том (двата термина често се използват като взаимозаменяеми) на твърд диск, трябва да сте влезли като администратор и да има незаделено пространство на диска или свободно място в разширен дял на твърдия диск.

Ако няма незаделено пространство на диска, можете да създадете такова, като свиете съществуващ дял, изтриете дял или използвате програма за разделяне от друг производител.