Създаване на диск за възстановяване на системата

Прилага се за: Windows 7

Опциите за възстановяване на системата може да ви помогнат да поправите Windows, ако възникне сериозна грешка. За да използвате опциите за възстановяване на системата, трябва да разполагате с инсталационен диск на Windows или достъп до опциите за възстановяване, предоставени от производителя на вашия компютър. Ако не разполагате с нито една от тези опции, можете да създадете диск за възстановяване на системата за достъп до опциите за възстановяване на системата.


Стартиране на компютъра от инсталационен диск или USB флаш устройство с Windows 7

Може да се наложи да стартирате или заредите компютъра с помощта на инсталационния диск или USB флаш устройство с Windows 7, ако искате да:
  • Инсталирате или преинсталирате Windows 7.
  • Възстановите Windows 7 след възникване на сериозна грешка. Ако компютърът не стартира Windows изобщо, можете да използвате „Поправяне при стартиране“ и другите инструменти в менюто „Опции за възстановяване на системата“ от инсталационния диск или USB флаш устройството с Windows 7. Тези инструменти могат да ви помогнат да възстановите работата на Windows 7.