Инсталиране на Java в Internet Explorer

Прилага се за: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

  1. Отворете иконата на Internet Explorer и отидете на адрес: Java.com.
  2. Изберете бутона Free Java Download (Безплатно изтегляне на Java), след което изберете Agree and Start Free Download (Приеми и стартирай безплатното изтегляне). Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
  3. В лентата за известия изберете Изпълни. Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
  4. Изберете Инсталиране > Затвори.
  5. Ако срещате проблеми с инсталирането или използването на Java, потърсете отговори в помощния център на Java.