Интернет връзки с измерено потребление: ЧЗВ

Прилага се за: Windows 8.1

По-долу са предоставени отговорите на някои често задавани въпроси относно интернет връзките с измерено потребление. Ако вашият доставчик на интернет ви начислява такси за обема данни, които използвате, тази информация може да ви е от полза.