Интернет връзки с измерено потребление: ЧЗВ

По-долу са предоставени отговорите на някои често задавани въпроси относно интернет връзките с измерено потребление. Ако вашият доставчик на интернет ви начислява такси за обема данни, които използвате, тази информация може да ви е от полза.

Какво представлява интернет връзката с измерено потребление?
Какви са препоръчителните настройки?
Как задаването на мрежовата връзка като връзка с измерено потребление влияе на компютъра ми?
Как да променя текущата мрежова връзка на връзка с измерено (неизмерено) потребление)?
Настройките за синхронизиране са включени. Как мога да избегна допълнителните такси за използване на данни чрез интернет връзки с измерено потребление?
Функцията за автоматична настройка на устройства е включена. Как мога да избегна допълнителните такси за използване на данни чрез интернет връзки с измерено потребление?
Получавам предложения за търсене и уеб резултати от Bing. Как мога да избегна допълнителните такси за използване на данни чрез интернет връзки с измерено потребление?
 Какво да направя, ако получа съобщение: „Инсталирането не е завършено, тъй като се използва интернет връзка с измерено потребление“ при инсталиране на периферно устройство?

Свойства

ИД на статията: 17452 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)