ЧЗВ относно правилата за поддръжка през жизнения цикъл – хардуер

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези ЧЗВ бяха актуализирани на 15 април 2015 г.


В сила от 15 април 2015 г., цялата информация за гаранциите на хардуера от Microsoft може да бъде намерена тук:
Софтуер на Microsoft, изпълняван на хардуер на Microsoft, продължава да бъде поддържан съгласно съществуващите правила на Microsoft за поддръжка през жизнения цикъл

 
1. Как се поддържа софтуерът, инсталиран на устройства на Microsoft?
2. Какъв е жизненият цикъл за поддръжка на абонаментните услуги, които са част от екосистемата на устройството, като например Xbox LIVE и Xbox Music?
3. Какъв е жизненият цикъл за поддръжка от Microsoft за софтуерни приложения, които се изпълняват на хардуерно устройство, като например приложения за изтегляне?
4. Какъв е жизненият цикъл за поддръжка от Microsoft за други софтуерни продукти или приложения на Microsoft, които се предлагат като част от екосистемата на хардуера? Те покриват ли се от жизнения цикъл за поддръжка?
5. По какъв начин тази промяна засяга хардуерни продукти, произведени от други фирми, но продавани от Microsoft?

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.

Свойства

ИД на статията: 17453 – Последен преглед: 26.07.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка