ЧЗВ относно правилата за поддръжка през жизнения цикъл – Internet Explorer

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези ЧЗВ бяха актуализирани на 31 март 2016 г. 

1. Какви са правилата на Microsoft за поддръжка през жизнения цикъл на Internet Explorer?
2. Какво да направя, ако използвам версия на операционната система, която не е посочена в таблицата?
3. Колко дълго ще продължи поддръжката на най-актуалната версия на Internet Explorer?
4. А как стоят нещата с Microsoft Edge? Каква е историята на корпоративния браузър в Windows 10?
5. Internet Explorer 11 последната версия ли е на Internet Explorer?
6. Това означава ли, че Microsoft променя правилата за поддръжка през жизнения цикъл за Internet Explorer?
7. Какво се случва, ако клиентите не са преминали към най-новия браузър до края на поддръжката на 12 януари 2016 г.?
8. Какво ще се случи, ако моето бизнес производствено (LOB) приложение зависи от версия на Internet Explorer, чиято поддръжка приключи на 12 януари 2016 г.?
9. Какви са указанията на Microsoft, ако клиентите използват приложение, което зависи от конкретни изпълними DLL библиотеки на Internet Explorer?
10. Ако клиент е изключил функцията на Internet Explorer, но има софтуер от друг производител, който използва изпълнимите DLL библиотеки на Internet Explorer, как могат да се актуализират изпълнимите DLL библиотеки на Internet Explorer?
11. Какви ресурси са налични, за да помогнат на клиентите да извършат надстройка?


Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 
Свойства

ИД на статията: 17454 – Последен преглед: 26.07.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка