ЧЗВ за жизнен цикъл – .NET Framework

Прилага се за: .NET FrameworkLifecycle

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЧЗВ бяха актуализирани на 25 април 2019 г. 
  

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.