ЧЗВ за правилата за поддръжка през жизнения цикъл – Microsoft .NET Framework

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЧЗВ бяха актуализирани на 26 август 2016 г. 
 

1. Какво представляват правилата на Microsoft за поддръжка през жизнения цикъл за .NET Framework?
2. Какво представлява компонентът?
3. Кога ще приключи поддръжката на .NET Framework 4.5.2?
4. Защо поддръжката на .NET Framework 4, 4.5 и 4.5.1 приключи на 12 януари 2016 г.?
5. Засяга ли тази промяна в поддръжката предишни версии на .NET Framework, като например .NET Framework 3.5 SP1?
6. Ще бъде ли необходимо да съставям или създавам повторно приложението си, за да използвам .NET Framework 4.5.2?
7. Има ли промени, причиняващи грешки в .NET Framework 4.5.2? Защо включвате тези промени?
8. Освен това .NET Framework е междинен интеграционен софтуер в други продукти на Microsoft, като Exchange Server, SQL Server, Dynamics CRM, SharePoint и Lync. Необходимо ли е да извършвам актуализации на тези продукти, ако използват .NET 4, 4.5 или 4.5.1?
9. Когато инсталирах Visual Studio, се инсталира и версия на .NET Framework. Означава ли това, че версията на .NET Framework, включена във Visual Studio, придобива жизнения цикъл на поддръжка на Visual Studio?
10. Какви са правилата за жизнения цикъл на поддръжката за различните версии на .NET Framework?

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 

Свойства

ИД на статията: 17455 – Последен преглед: 24.01.2017 г. – Редакция: 4

Microsoft .NET Framework

Обратна връзка