Свързване към друг компютър чрез функцията за връзка с отдалечен работен плот

С функцията за връзка с отдалечен работен плот можете да се свържете с компютър с Windows от друг компютър с Windows, който е свързан към същата мрежа или интернет. Например можете да използвате всички програми, файлове и мрежови ресурси на служебния компютър от домашния компютър точно така, както бихте ги използвали, ако сте пред компютъра на работното място.

За да се свържете с отдалечен компютър, този компютър трябва да е включен и да разполага с мрежова връзка, функцията за отдалечен работен плот трябва да е включена и трябва да имате мрежов достъп до отдалечения компютър (това е възможно чрез интернет) и разрешение за свързване. За да имате разрешение за свързване, трябва да сте в списъка с потребители. Преди да стартирате дадена връзка, е препоръчително да потърсите името на компютъра, с който се свързвате, и да се уверите, че връзките с отдалечен работен плот са разрешени през защитната му стена.

Ако вашият потребителски акаунт не изисква парола за влизане, трябва да добавите парола, за да можете да стартирате връзка с отдалечен компютър.

Разрешаване на отдалечени връзки на компютъра, с който искате да се свържете

 1. Отворете „Система“, като щракнете върху бутона Старт 
  Start button icon
  , щракнете с десен бутон върху Компютър, след което щракнете върху Свойства.
 2. Щракнете върху Отдалечени настройки.
  Administrator permission required
   Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете. Под Отдалечен работен плот изберете една от трите опции.
 3. Щракнете върху Избор на потребители.

  Ако сте администратор на компютъра, текущият потребителски акаунт ще се добави автоматично към списъка с отдалечени потребители и можете да пропуснете следващите две стъпки.
 4. В диалоговия прозорец Потребители на отдалечен работен плот щракнете върху Добавяне.
 5. В полето Избор на потребители или групи изпълнете следните действия:
  1. За да укажете местоположението за търсене, щракнете върху Местоположения, след което изберете желаното местоположение за търсене.
  2. Във Въведете имената на обекти, които да бъдат избрани въведете името на потребителя, който искате да добавите, след което щракнете върху ОК.
  3. Името ще се покаже в списъка с потребители в диалоговия прозорец Потребители на отдалечен работен плот. Щракнете върху ОК, след което отново върху ОК.

Търсене на името на отдалечения компютър

 1. На отдалечения компютър отворете Система, като щракнете върху бутона Старт 
  Start button icon
  , щракнете с десен бутон върху Компютър, след което щракнете върху Свойства.
 2. Под Настройки на име на компютъра, домейн и работна група можете да намерите името на вашия компютър и пълното му име, ако компютърът е в домейн.

Разрешаване на връзки с отдалечен работен плот през защитната стена на Windows

Ако срещате проблеми при свързването, връзките с отдалечен работен плот може да са блокирани от защитната стена. По-долу е посочено как да промените тази настройка на компютър с Windows. Ако използвате друга защитна стена, се уверете, че портът за функцията за отдалечен работен плот (обикновено 3389) е отворен.

 1. На отдалечения компютър щракнете върху Старт и изберете Контролен панел.
 2. Щракнете върху Система и защита.
 3. Щракнете върху Пропускане на програма през защитната стена на Windows под защитната стена на Windows.
 4. Щракнете върху Промяна на настройките, след което поставете отметка в квадратчето до Отдалечен работен плот.
 5. Щракнете върху ОК, за да запишете промените.

Задаване на парола за вашия потребителски акаунт

За вашия потребителски акаунт трябва да е зададена парола, за да можете да използвате функцията за отдалечен работен плот за свързване с друг компютър.

 1. Щракнете върху Старт и изберете Контролен панел.
 2. Щракнете двукратно върху Потребителски акаунти.
 3. Изберете Промяна на паролата за Windows под Потребителски акаунти.
 4. Щракнете върху Създаване на парола за акаунта ви и следвайте инструкциите на екрана.

Стартиране на функцията за отдалечен работен плот на компютъра, от който искате да работите

 1. Отворете „Връзка с отдалечен работен плот“, като щракнете върху бутона Старт
  Start button icon
  . В полето за търсене въведете Връзка с отдалечен работен плот, след което в списъка с резултати щракнете върху Връзка с отдалечен работен плот.
 2. В полето Компютър въведете името на компютъра, с който искате да се свържете, след което щракнете върху Свързване. (Можете също така да въведете IP адреса вместо името на компютъра.)
Свойства

ИД на статията: 17463 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Windows 7

Обратна връзка