Подобряване на защитата на моето устройство със „Защита в Windows”

Прилага се за: SecurityWindows 10

Ако използвате Windows 10, ще получите най-новата антивирусна защита с помощта на „Защита в Windows”. Когато стартирате Windows 10 за първи път, „Защита в Windows” е включена и защитава активно компютъра, като сканира за злонамерен софтуер (опасен софтуер), вируси и заплахи за защитата. „Защита в Windows” използва защита в реално време за сканиране на всичко, което изтегляте или изпълнявате на вашия компютър.

Windows Update изтегля автоматично актуализации за „Защита в Windows”, за да помага за защитата на вашия компютър и да го защитава от заплахи.

Ако работите с по-стара версия на Windows и използвате Microsoft Security Essentials, препоръчително е да преминете към „Защита в Windows”.

Планиране на сканиране в „Защита в Windows”

„Защита в Windows” редовно сканира компютъра, за да ви помогне да го предпазите. Ако искате да зададете свой собствен график за сканирането:

 1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Планиране на задачи, след което изберете Планиране на задачи в списъка с резултати. 
 2. В левия прозорец на Планиране на задачи разгънете Библиотека за планиране на задачи > Microsoft > Windows, след което превъртете надолу и щракнете двукратно върху папката Windows Defender.
 3. В центрирания горе прозорец щракнете двукратно върху Планирано сканиране на Windows Defender.
 4. Изберете раздела Превключватели, след което изберете Създаване.
 5. Задайте времето и честотата, след което изберете OK.

  Планиране на сканиране на защитата в Windows в „Планировчик на задачите“


Включване и изключване на защитата в реално време на „Защита в Windows”

 1. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Актуализиране и защита > Защита в Windows > Защита от вируси и заплахи.
 2. Изпълнете едно от следните действия:
  • В текущата версия на Windows 10: Под Настройки на защита от вируси и заплахи, изберете Управление на настройките и след това включете настройката на Защита в реално време на „Вкл.“ или „Изкл.”.
  • В предишни версии на Windows 10: Изберете Настройки на защита от вируси и заплахи, след което включете настройката на Защита в реално време на „Вкл.“ или „Изкл.”.