Използване на ActiveX контроли за Internet Explorer 11 и Internet Explorer 10

Прилага се за: Internet ExplorerWindows 8.1Windows 7 Повече

ActiveX контроли

ActiveX контролите са малки приложения, които позволяват на уеб сайтове да предоставят съдържание, като например видеоклипове и игри. Те също така ви позволяват да взаимодействате със съдържание, като например ленти с инструменти и борсови индекси, при сърфиране в интернет. Въпреки това тези приложения може понякога да не работят правилно или да ви предоставят съдържание, което не желаете. В някои случаи тези приложения може да се използват, за да събират информация от компютъра, повредят информация на компютъра, инсталират софтуер на компютъра без вашето съгласие или да позволят на някой друг да управлява компютъра от разстояние.

ActiveX филтриране

ActiveX филтрирането в Internet Explorer предотвратява инсталирането и използването на тези приложения от страна на сайтовете. Това може да подобри вашата защита при сърфиране, но може също така да засегне производителността на определени сайтове. Например при включено ActiveX филтриране видеоклиповете, игрите и другите видове интерактивно съдържание може да не работят. 

Регулиране на настройките на ActiveX в Internet Explorer

Internet Explorer може да не е настроен да изтегля или изпълнява ActiveX контроли от съображения за защитата. Промяната на някои разширени настройки на защитата ще ви позволи да изтеглите, инсталирате или изпълните контролата, но е възможно компютърът да стане по-уязвим от заплахи за защитата. Променяйте разширените настройки на ActiveX само ако сте сигурни за това повишаване на риска за вашия компютър. 

Промяна на настройките на ActiveX

 1. В Internet Explorer иизберете бутона Инструменти , след което изберете Опции за интернет.
 2. В раздела Защита изберете Ниво по избор, след което в ActiveX контроли и добавки изпълнете едно от следните действия:

  Разрешете „Автоматични въпроси за ActiveX контроли“, като изберете Разреши.

  Разрешете на Internet Explorer да извършва Показване на видео и анимация на уеб страница, която не използва външен мултимедиен плейър, като изберете Разреши.

  Разрешете на Internet Explorer да извършва действието Изтегляй ActiveX подписани контроли , като изберете Разреши или Подкана, ако искате да бъдете уведомявани всеки път, когато това се случи.

  Разрешете на Internet Explorer да извършва действието Изпълнявай ActiveX контролите и добавките, като изберете Разреши или Подкана, ако искате да бъдете уведомявани всеки път, когато това се случи.

  Разрешете на Internet Explorer да извършва действието Скриптови ActiveX контроли, маркирани като безопасни за използване в скриптове, като изберете Разрешаване или Подкана, ако искате да бъдете уведомявани всеки път, когато това се случи.

  Настройки на защитата: ActiveX контроли в Internet Explorer
 3. Изберете ОК, след което изберете отново ОК.