Съобщение за грешка: Не се приемат cookies ("бисквитки")

Отказ от отговорност за оттеглено съдържание на БЗ

Тази статия е написана за продукти, за които Microsoft вече не предлага поддръжка. Ето защо тази статия се предлага „както е“ и вече няма да бъде актуализирана.

ВАЖНО: Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Преди да променяте системния регистър, направете негово резервно копие, за да може да го възстановите впоследствие, ако възникне проблем. Уверете се, че знаете как се прави това. За информация относно архивирането, възстановяването и редактирането на системния регистър щракнете върху номера по-долу, за да се изведе съответната статия в базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows

СИМПТОМИ

Когато се опитвате да разгледате уебстраница, можете да получите съобщение за грешка, подобно на следното:

Not accepting cookies (Не се приемат cookies ("бисквитки"))

ПРИЧИНА

Това може да се дължи на една от следните причини:

 • Деактивирана е опцията за позволяване на cookies ("бисквитки") в Internet Explorer.
 • Cookie ("бисквитката") e повредена.
 • Системният регистър не е бил актуализиран правилно, когато сте променили опция, свързана с cookies ("бисквитки"), в Internet Explorer.
 • Датата на компютърната ви система е зададена прекалено напред в бъдещето.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да решите този проблем, използвайте подходящия метод.

Метод 1

Активирайте опцията за приемане на cookies ("бисквитки") в Internet Explorer. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

 1. В Internet Explorer натиснете Internet Options (Интернет опции) в менюто Tools (Инструменти) (или менюто View (Изглед) в Internet Explorer версия 4.x).
 2. В Internet Explorer 5 натиснете върху раздела Security (Защита), след което натиснте бутона Custom Level (Ниво по избор). Натиснете Enable (Разрешаване) или Prompt (Подкана) под Allow cookies that are stored on your computer (Разрешаване на бисквитки, съхранявани на компютъра).

  В Internet Explorer 4.x натиснете върху раздела Advanced (Разширени), след което натиснете Prompt Before Accepting Cookies (Попитай преди приемането на "бисквитки") или Always Accept Cookies (Винаги приемай "бисквитки").
 3. Натискайте OK, докато се върнете в Internet Explorer.
 4. Заредете уебстраницата, на която сте получили съобщението за грешка "Not accepting cookies" ("Не се приемат "бисквитки""), за да проверите, дали вече имате достъп към нея.
Ако изберете опцията Prompt Before Accepting Cookies (Попитай преди приемането на "бисквитки") и пак не можете да осъществите достъп към страницата, изпълнете повторно стъпките в метод 1 и изберете опцията Always Accept Cookies (Винаги приемай "бисквитки") (опцията Enable (Разрешаване) в Internet Explorer 5).

Метод 2

Преименувайте cookie файла в папката Windows\Cookies, съответстващ на уебстраницата, от която сте получили съобщението за грешка "Not accepting cookies" (Не се приемат "бисквитки). За да преименувате cookie файла, изпълнете следните стъпки:

 1. Натиснете двукратно с мишката върху My Computer (Моят компютър), след това върху дяла, на който се намира папката на Windows, последвано от двукратно щракване върху папката Windows и накрая върху Cookies.
 2. В папката Cookies преименувайте файла "Потребителско име@уебсайт.txt", където потребителско име е името, което използвате за влизане в Windows, а уебсайт е името на сайта, който се опитвахте да заредите. Например:

  user@microsoft.txt
  В този пример можете да преименувате файла User@microsoft.txt на User@microsoft.old. За информация относно начина за преименуване на файл натиснете Start (Старт), изберете Help (Помощ), натиснете върху раздела Index (Индекс) и въведете renaming, след което щракнете двукратно върху темата Renaming files (Преименуване на файлове).
 3. Заредете уебстраницата, на която сте получили съобщението за грешка "Not accepting cookies" (Не се приемат "бисквитки"), за да проверите, дали вече имате достъп до нея.

Метод 3

Променете опцията cookies, за да се опитате да актуализирате правилно регистъра. За целта изпълнете съответните стъпки.

Internet Explorer 5

В Internet Explorer натиснете върху Internet Options (Опции за Интернет) в менюто Tools (Инструменти), след това върху раздела Security (Защита) и изберете по-ниско ниво на защита за зоната "Интернет", след което натиснете OK.

Internet Explorer 4.x

 1. В Internet Explorer натиснете Internet Options (Опции за Интернет) в менюто View (Изглед).
 2. Натиснете с курсора на мишката върху раздела Advanced (Разширени), след което изберете опция за "бисквитки", различна от избраната в момента.
 3. Щракнете върху OK.
 4. В Internet Explorer натиснете Internet Options (Опции за Интернет) в менюто View (Изглед).
 5. Натиснете върху раздела Advanced (Разширени), след което изберете опцията за "бисквитки", която желаете да използвате.
 6. Щракнете върху OK.
 7. Заредете уебстраницата, от която сте получили съобщението за грешка "Not accepting cookies" (Не се приемат "бисквитки"), за да проверите дали вече имате достъп до уеб адреса.

Метод 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилното използване на редактора на системния регистър може да предизвика сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че сте в състояние да разрешите проблемите, които възникват в резултат от неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.

Internet Explorer 5

 1. С помощта на редактора на системния регистър променете стойността "1A02" под съответния ключ в:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  Values: (Стойности:)


  1 = Local intranet (1 = Локален интранет)
  2 = Trusted sites (2 = Сайтове, на които имате доверие)
  3 = Internet (3 = Интернет)
  4 = Restricted sites (4 = Сайтове с ограничения)
 2. Заредете уебстраницата, на която сте получили съобщението за грешка "Not accepting cookies" (Не се приемат "бисквитки"), за да проверите дали вече имате достъп до уеб адреса.

Internet Explorer 4.x

 1. С помощта на редактора на системния регистър променете стойността "AllowCookies" в следния ключ на регистъра:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Използвайте една от следните стойности за значението на "AllowCookies":


  Значение Стойност
  ---------------------------------------
  Prompt before accepting cookies (Попитай преди приемането на "бисквитки") 0
  Always accept cookies (Винаги приемай "бисквитки") 1
  Disable all cookie use (Блокирай всякаква употреба на "бисквитки") 2
 2. Заредете уебадреса, от която сте получили съобщението за грешка "Not accepting cookies" (Не се приемат "бисквитки"), за да проверите дали вече имате достъп до него.

Метод 5

 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Settings (Настройки) и щракнете върху Control Panel (Контролен панел).
 2. Щракнете двукратно върху Date/Time (Дата/час).
 3. В раздела Date & Time (Дата/час) настройте датата на компютъра да съвпада с текущата дата.
 4. Щракнете върху OK.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В Internet Explorer 4.x, промените в опциите за cookies ("бисквитки") в раздела Advanced (Разширени) в диалоговия прозорец Internet Options (Опции за Интернет) се записват в следния ключ на регистъра:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Стойността на AllowCookies не съществува в регистъра, докато не смените опцията за използване на cookies ("бисквитки") в раздела Advanced (Разширени) в диалоговия прозорец Internet Options (Опции за Интернет). Освен това, когато деинсталирате Internet Explorer 4.0, настройката в регистъра може да не се върне на първоначалната си стойност.


За допълнителна информация относно "бисквитките" щракнете върху номерата по-долу, за да отворите съответната статия от базата знания на Microsoft:

154360 Информация за предупредителното съобщение на защитата относно cookies ("бисквитките") в Internet Explorer и Outlook Express (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 175662 – Последен преглед: 6.02.2006 г. – Редакция: 1

Обратна връзка