Автоматична диагностика и коригиране на проблеми със защитната стена на Windows

Следвайте тези стъпки за автоматично коригиране на проблеми със защитната стена на Windows:

  • Изберете бутона Изтегли на тази страница.
  • В диалоговия прозорец Изтегляне на файл щракнете върху Изпълнение или Отваряне, след което изпълнете стъпките в програмата за отстраняване на неизправности в защитната стена на Windows.

Изтегляне
 

  • Защитната стена на Windows не е защитната стена по подразбиране
  • Защитната стена на Windows не се стартира 
  • Windows не може да стартира защитната стена на Windows (специфична за услугата грешка 5 (0x5))
  • Функцията за помощ от разстояние не работи, тъй като е блокирана от защитната стена на Windows
  • Нямате достъп до споделените файлове и принтери, тъй като споделянето е блокирано от защитната стена на Windows
  • Няма BFE услуга
  • Защитната стена не се стартира (кода на грешка 80070424)
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Свойства

ИД на статията: 17613 – Последен преглед: 14.06.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)