ЧЗВ за правилата на поддръжка през жизнения цикъл – Microsoft Online Services

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

За онлайн услуги за фирми и разработчици 

1. Какво е онлайн услуга на Microsoft?
2. Какво има предвид Microsoft под „базирана в облака“?
3. Какви са правилата за жизнения цикъл за поддръжка на онлайн услугите?
4. Наясно съм с традиционните правила за жизнения цикъл за поддръжка на Microsoft като фазите на базова поддръжка и разширена поддръжка. По какво си приличат или се различават правилата за жизнения цикъл за поддръжка на онлайн услугите?
5. Често посещавам сайта на жизнения цикъл за поддръжка на Microsoft, за да разбера кога моят локален софтуер, като например Microsoft Windows, излезе извън поддръжка. Как мога да се подготвя, за да имам информация за промените в моята онлайн услуга на Microsoft?
6. Актуализациите на защитата считани ли са за „промяна“, според тези правила?
Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 

Свойства

ИД на статията: 17626 – Последен преглед: 26.07.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка