Промяна на заглавието на прозореца на Internet Explorer

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Заглавието на прозореца на Internet Explorer се състои от заглавието на страницата и заглавието на прозореца на Internet Explorer. Тази статия описва как се добавя или премахва потребителско заглавие на прозорец на Internet Explorer.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Заглавието на страницата се определя от етикета <TITLE> на езика HTML в текущата страница. Например, когато преглеждате уеб страница със следния етикет <TITLE>, на лентата на заглавието на прозореца на Internet Explorer се показва "Добре дошли на началната страница на Microsoft":

<TITLE>Добре дошли на началната страница на Microsoft</TITLE>
Заглавието на прозореца на Internet Explorer по подразбиране е "Microsoft Internet Explorer". Обаче заглавието на прозореца може да се персонализира от доставчиците на интернет съдържание, доставчиците на интернет услуги или фирмените администратори посредством използването на администраторския пакет за Internet Explorer на Microsoft. Също така ръчно можете да персонализирате заглавието на прозореца, като редактирате регистъра.

Персонализирането на заглавието на прозореца на Internet Explorer добавя "предоставен от <ваше потребителско заглавие>" към заглавието по подразбиране на прозореца на Internet Explorer, както следва:

Заглавие на страницата – Microsoft Internet Explorer, предоставен от Потребителско заглавие

Добавяне или премахване на потребителско заглавие на прозорец ръчно

Важно Този раздел, метод или задача съдържа стъпки с информация за промяна на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Как да направите резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows XP

Този раздел описва как се добавя или премахва потребителско заглавие на прозорец на Internet Explorer чрез ръчно редактиране на системния регистър. За целта използвайте съответния метод.

Добавяне на потребителско заглавие на прозорец на Internet Explorer

С помощта на редактора на системния регистър добавете низова стойност на име "Заглавие на прозорец" в следния ключ в системния регистър:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Стойността с данни е заглавието, което искате да се появява в прозореца на Internet Explorer.


ЗАБЕЛЕЖКА: В Windows NT стойността трябва да е от вида REG_SZ вместо низова.

Премахване на потребителско заглавие на прозорец на Internet Explorer

С помощта на редактора на системния регистър изтрийте следната стойност в системния регистър:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Когато изтриете тази стойност, "Microsoft Internet Explorer" става заглавието на прозореца по подразбиране.
Свойства

ИД на статията: 176497 – Последен преглед: 28.04.2010 г. – Редакция: 1

Обратна връзка