Откритата покана на галерията на Windows за изпращане на творби приключи

Знаем, че това не е най-добрата новина, но за съжаление, отворената покана на галерията за персонализиране на Windows вече приключи. Това означава, че вече не приемаме нови ваши прекрасни илюстрации или снимки. (И вече ни липсват.) Вече сте изпратили нещо? Прегледайте често задаваните въпроси и условията на използване.

Условия на използване

 1. ЛИЦЕНЗ. Когато изпратите Ваша снимка, изображение или илюстрация ("Изображение") на Microsoft, Вие предоставяте на Microsoft (включително и на нейните филиали и свързани лица) безплатен, напълно изплатен, постоянен и валиден в цял свят лиценз за и във връзка с услуги и функции за персонализиране в продуктите за операционната система Windows (например теми и фонове за Windows) и всякакви сродни уеб сайтове на Microsoft, галерията за персонализиране на Windows и каквито и да е маркетингови и рекламни материали за такива услуги и функции за персонализиране за: (а) копиране, използване и създаване на производни творби, базирани на Изображението; (б) публично използване и показване на копия на Изображението и производни творби, базирани на него; и (в) разпространение и лицензиране на копия от Изображението или производни творби, базирани на него, на клиенти на Microsoft за тяхна лична употреба ("Лиценз"). Вие безусловно се отказвате от: всякакво прилагане на каквито и да е морални права и подобни права, които може да имате относно Изображението в целия свят; и всякакви права да инспектирате или одобрявате формата, под която може да се използва Изображението, и с настоящето давате съгласие за извършването на каквито и да е промени, включително допълване или изрязване на Изображението, което иначе би нарушило каквито и да е морални или подобни права, ако е направено без Ваше съгласие.
 2. БЕЗ ЗАДЪЛЖЕНИЕ. Microsoft не се задължава да използва Изображението по какъвто и да е начин и може да прекрати използването на Изображението по всяко време поради каквато и да е причина или без причина. Microsoft няма да носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от решението й да не използва (или да прекрати използването на) Изображението, и ще определя едностранно къде може да използва Изображението.
 3. АВТОРСТВО. Вие давате на Microsoft (включително и на нейните филиали и свързани лица) правото да използва името Ви, Изображението, негово подобие или комбинация от изброените, с цел да Ви посочи като твореца, създал Изображението (събирателно "Авторство"). Ако Microsoft, нейните филиали или свързаните й лица използват Изображението, те могат да посочат Авторството по тяхно усмотрение и едностранно да определят мястото, положението, формата и продължителността, за която се излага и публикува Изображението.
 4. БЕЗ ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. Вие потвърждавате, че не очаквате каквото и да е обезщетение (парично или друго) за правата, предоставени на Microsoft и на нейните филиали и свързани лица съгласно настоящите Условия за използване, или за използването на Изображението (и каквито и да е снимки или съдържание под чието и да е Авторство).
 5. НЕУМИШЛЕНО ПОКАЗВАНЕ. Ако Microsoft неумишлено покаже, публикува или изпълни Изображението като част от продукт или уеб сайт на Microsoft, който не е включен в Лиценза, изложен в раздел 1 по-горе, Вие трябва да изпратите писмено уведомление до Microsoft и Microsoft ще положи разумни търговски усилия да премахне Изображението от продукта или уеб сайта на Microsoft. Вие се съгласявате, че това ще бъде единственото Ви удовлетворение за такова неумишлено показване на Изображението.
 6. СЪДЕЙСТВИЕ. За сметка на Microsoft Вие трябва да извършите и предоставите инструменти и да предприемете други действия, които Microsoft може да изиска в разумни граници с цел да се възползва напълно от правата, предоставени съгласно тези Условия на използване.
 7. ПУБЛИЧНОСТ. С изключение на посоченото в §§1 и 3, нито една страна няма да общува с пресата или обществеността относно този Лиценз и тези Условия на използване без предварителното съгласие на другата страна.
 8. ГАРАНЦИИ. Вие гарантирате и се съгласявате, че: (а) Вие сте собственик на авторските права на Изображението; (б) имате пълни права и правомощия да предоставите правата и лицензите по тези Условия на използване; (в) разпространението и използването на Изображението, както е позволено съгласно тези Условия на използване, не нарушава интелектуална собственост, права за поверителност и публикуване или други права на собственик на трето лице и не нарушава никакви закони в страната, в която Изображението е създадено, и не изисква одобрението, прегледа или изплащането на обезщетение на което и да е лице; (г) Вие сте имали всички съответни и необходими права във връзка с което и да е лице, показано на Изображението, за създаването на Изображението.
 9. ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ; ИЗКЛЮЧЕНИЯ; ОГРАНИЧЕНИЯ. Съгласно условията в §8 нито една страна не може да дава гаранции (изрични, подразбиращи се или други), включително подразбиращи се гаранции за продаваемост, ненарушение, годност за определена цел или право на собственост, свързани с изпълнението му или с нещо друго, обхванато в тези Условия на използване. Нито една страна няма да бъде отговорна за каквито и да е специални, случайни, наказателни или закономерни щети от какъвто и да е характер поради каквато и да е причина, свързани с Изображението, Авторство или Лиценза дори ако тези щети са били разумно предвидими. Общата отговорност на Microsoft и на нейните филиали и свързани лица съгласно настоящите Условия на използване няма да надхвърля 500 щ.д.
 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ; ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО. Всяка страна може да прекрати Лиценза по всяко време с писмено предизвестие до другата страна от 60 дни. Microsoft ще прекрати достъпа до Изображението толкова скоро, колкото е възможно от търговска гледна точка, след изтичането на 60-дневния период на писменото предизвестие. Раздели 9, 10 и 11 ще останат в сила след прекратяване на Лиценза. За да се избегнат съмнения, правата на клиентите на Microsoft върху Изображението, разпространено до тези клиенти преди изтичането или прекратяването на Лиценза, ще останат в сила и след изтичане или прекратяване на този Лиценз.
 11. ЗАБЕЛЕЖКА. Всички забележки по тези Условия на използване трябва да бъдат: (i) в писмен вид; (ii) на английски език (освен ако не е посочено друго); (iii) смятани за предоставени при получаването им; (iv) изпращани по имейл, куриер или с препоръчано писмо (с платени пощенски разходи и с обратна разписка); (v) ако са по имейл, изпращани на winpgal@microsoft.com, или по пощата, изпращани на "Attn: Program Manager, Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft" (с копие по факс до Legal ' Corporate Affairs на номер (425) 936-7329).
 12. ЮРИСДИКЦИЯ И СЪДЕБЕН ОКРЪГ. Тези Условия на използване се подчиняват на законите на щата Вашингтон и страните се съгласяват юрисдикцията и съдебният окръг да бъде който и да е Федерален или Щатски съд в окръг Кинг, щата Вашингтон.

Често задавани въпроси

Тук са представени някои отговори на въпроси, които може да имате относно изпращането на творби и снимки до галерията на Windows.

 
Какво ще се случи, ако моя творба бъде избрана?
Ще бъда ли уведомен/а?
Ще бъда ли споменат/а като автор?
Ще запазя ли авторските права върху моята творба?
Ще промените ли изображението ми?
Какво ще правите с моите лични данни?
Ако променя мнението си по-късно, може ли снимката или илюстрацията ми да бъде премахната от галерията?

Свойства

ИД на статията: 17776 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка