Добавки за Windows Home Server

Вече разполагате с Windows Home Server и искате повече функции? Разгледайте тези добавки на други производители:

 • Windows Home Server Connector за Windows Phone 7. Добавката Windows Home Server Phone Connector ви позволява да се свързвате с домашния сървър с помощта на вашия Windows Phone 7. С този инструмент можете да използвате вашия телефон за извършване на задачи за отдалечено управление на сървър (например преглед на известия, управление на потребители и стартиране и прекратяване на архивиране) или за преглед и осъществяване на достъп до мултимедийни файлове, съхранявани на сървъра.
 • Advanced Admin Console 2011. Разширете достъпа до различни части на контролите за администриране на вашия сървър от таблото.
 • AWIECO DriveInfo. Безплатна добавка, която предоставя графичен общ преглед на вашите твърди дискове и споделени папки в таблото.
 • AWIECO Remote Launcher. Предоставя достъп до допълнителни функции за администриране и системни инструменти в таблото на Windows Home Server 2011.
 • AWIECO WakeOnLAN. Безплатна добавка, която разрешава на Windows Home Server да стартира всеки компютър, свързан с вашата мрежа.
 • Cloudberry Online Backup за Windows Home Server. Дава ви възможност да архивирате данните на домашния сървър в облака.
 • Integrity Checker. Тихо, ефективно и автоматично наблюдава за нови данни.
 • KeepVault. KeepVault и KeepVault Pro & Business са добавки за синхронизиране на данни и архивиране в облака за Windows Home Server.
 • Lights-Out. Добавка за управление на захранването, която ви позволява да поставите сървъра в спящ режим или режим на хибернация в планирани часове (добавка от експертно ново).
 • My Movies за Windows Home Server 2011. Предоставя автоматично копиране на аудио CD и филми от вътрешни или свързани чрез USB оптични устройства и наблюдава вашите споделени папки за добавяне на метаданни към копираните дискове или филми и телевизионни програми, които вече се съхраняват на сървъра.
 • Remote Notification. Предоставя ви актуална информация за състоянието на Windows Home Server, независимо къде се намирате; препраща всички събития, свързани с изправността, които се генерират от Windows Home Server, включително тези, които са издадени от други добавки, като например Home Server SMART или Remote Alert.
 • WHSuTorrent. Позволява ви да наблюдавате и управлявате изтеглянията чрез отдалечения уеб сайт на Windows Home Server 2011.


Свойства

ИД на статията: 17778 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка