Визуализации за Windows Media Player

Визуализациите се състоят от цветове, форми и шарки, които се движат според музиката в Windows Media Player в режим „Изпълняващи се“. Плейърът се предоставя с редица визуализации и можете да изтегляте още от тази страница.

    
Blazing Colors
 
Ярки цветове

Размер на файла: 169 КБ
Създадено от: Averett & Associates
Изтегляне
 
Color Cubes
 
Цветни кубове
Размер на файла: 169 КБ
Създадено от: Averett
& Associates
Изтегляне
 
Dungeon Siege
 
Крепостна обсада
Размер на файла: 837 КБ 
Създадено от: Averett & Associates
Изтегляне
Energy Bliss
  
Енергиен рай
Размер на файла: 521 КБ
Създадено от: Microsoft и Averett & Associates
Изтегляне
 
G-Force
 
G-Force 
Размер на файла: 3,4 МБ 
Създадено от:
SoundSpectrum
Изтегляне
Меленето
 
The Grind
Размер на файла: 2,37 МБ, създадено от: Microsoft и Warner Bros.
Изтегляне
Morphyre
 
Morphyre
Размер на файла: 8,71 МБ, създадено от: Pur3 Ltd
Изтегляне
Картинна визуализация I
 
Картинна визуализация I
Размер на файла: 184 КБ
Създадено от: Averett
& Associates
Изтегляне
Картинна визуализация II
 
Картинна визуализация II
Размер на файла: 192 КБ
Създадено от: Averett & Associates
Изтегляне
Пакет с психеделични визуализации
 

Пакет с психеделични визуализации
Размер на файла: 5,6 МБ
Създадено от: Tim Cowley и Stephen Coy
Изтегляне
????????? ???????
 
Пулсиращи цветове
Размер на файла: 170 КБ
Създадено от: Averett & Associates
Изтегляне
????????? ?????? ????? II
 
Плюшеният снежен човек II 
Размер на файла: 558 КБ
Създадено от: Averett
& Associates
Изтегляне
SoftSkies
 
SoftSkies
Размер на файла: 7,2 МБ
Създадено от: SoundSpectrum
Изтегляне
Terminator III
 
Terminator III
Размер на файла: 2,54 МБ, създадено от: Averett & Associates
Изтегляне
Trilogy I
 
Trilogy I
Размер на файла: 177 КБ
Създадено от: Averett & Associates
Изтегляне
Trilogy II
 
Trilogy II
Размер на файла: 177 КБ
Създадено от: Averett
& Associates
Изтегляне
Trilogy III
 
Trilogy III
Размер на файла: 177 КБ
Създадено от: Averett & Associates
Изтегляне
WhiteCap
 
WhiteCap
Размер на файла: 753 КБ
Създадено от: SoundSpectrum
Изтегляне
Windows Media 9-та серия
 

Windows Media 9-та серия
Размер на файла: 366 КБ
Създадено от: Averett & Associates
Изтегляне
 
Свойства

ИД на статията: 17878 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка