ЧЗВ за правилата за поддръжка през жизнения цикъл – Microsoft Dynamics

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЧЗВ бяха актуализирани на 4 април 2016 г. 
 

1. Какви са правилата за жизнения цикъл за поддръжка за услугите в облака на Microsoft Dynamics?
2. Какви са правилата за жизнения цикъл за поддръжка на Microsoft за локални продукти на Microsoft Dynamics?
3. Какво се случва, когато актуализация на платформата, като например нова версия на Microsoft Windows®, въведе нова функционалност или типове данни, които никога не са били поддържани в оригиналното издание на продукт, поддържан в момента?
4. Какви са правилата за сервизни пакети за продукти на Microsoft Dynamics?
5. Какво да направя, ако имам нужда от поддръжка за неподдържана версия или сервизен пакет?
6. За кои продукти на Microsoft Dynamics важи фазата на разширена поддръжка на Microsoft?
7. Как се осъществява фазата на разширена поддръжка за продукти на Microsoft Dynamics? Съвпада ли с фазата на разширена поддръжка за останалите продукти на Microsoft?
8. Къде мога да науча повече подробности за цените и записването в разширената поддръжка за гореща поправка през фазата на разширена поддръжка за моите продукти на Microsoft Dynamics?
9. Какво представлява онлайн поддръжката на самопомощ за Microsoft Dynamics?
10. Необходимо ли е клиентите да са записани в план за услуги, за да имат право на актуализации и сервизни пакети за даден продукт?
11. Какво представлява планът за подобрение?
12. Кой може да се запише в плана за подобрение?
13. Преди разполагах с план за подобрение и сега той изтече. Мога ли да получа надстройки на продукта и актуализации, които не са свързани със защитата, които са издадени, когато разполагах с плана за подобрение?
14. Как правилата на Microsoft за поддръжка през жизнения цикъл покриват данъчните и регулаторните актуализации?
15. Задължителна ли е първата година на записване в плана за подобрение или софтуерна осигуровка?
16. Как мога да се запиша в плана за подобрение? А как да го подновя?
17. Какви са правилата за поддръжка на кумулативни актуализации и сборни актуализации за Microsoft Dynamics CRM?
18. Колко дълго се поддържа FRx 6.7?


Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 

Свойства

ИД на статията: 17920 – Последен преглед: 26.07.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка