ЧЗВ за правилата за поддръжка през жизнения цикъл – инструменти за разработчици на Microsoft

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

На тази страница: 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези ЧЗВ бяха актуализирани на 19 октомври 2016 г. 

 Microsoft Silverlight 

1. Какви са правилата за жизнения цикъл за поддръжка за продукта Microsoft Silverlight?
2. Коя версия на Silverlight се поддържа в момента?

 Microsoft Visual Studio 

3. Какви са правилата за жизнения цикъл за Visual Studio?
4. Какви правила за жизнения цикъл следват външните компоненти, които се предлагат в рамките на пакета на Visual Studio?
5. Какви са правилата за жизнения цикъл на сервизния пакет за Visual Studio?

 Microsoft Visual Basic 

6. Какви правила за поддръжка през жизнения цикъл следва Visual Basic 6.0?

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 
Свойства

ИД на статията: 17959 – Последен преглед: 31.10.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка