ЧЗВ за правилата на поддръжка през жизнения цикъл – Windows Embedded Handheld

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези ЧЗВ бяха актуализирани на 10 ноември 2014 г. с промени във форматирането. 

1. Какви са правилата за жизнения цикъл за операционните системи Windows Embedded Handheld?
2. Какво покриват правилата за жизнения цикъл за поддръжка за Windows Embedded 8.1 Handheld?
3. Как тези правила се отнасят за самото устройство (напр. мобилен хардуер), произведено от други производители на оригинално оборудване (OEM)?
4. Какви са правилата за жизнения цикъл за поддръжка за абонаментни услуги и/или приложения, които са част от Windows Embedded 8.1 Handheld?
5. Защо жизненият цикъл на поддръжката за Windows Phone 8.1 е 3 години, а този за Windows Embedded 8.1 Handheld е 5 години?
6. Как корпоративните клиенти получават поддръжка за устройства, които използват, базирани на Windows Embedded Handheld?

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 

Свойства

ИД на статията: 18403 – Последен преглед: 26.07.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка