ЧЗВ за правилата на поддръжка през жизнения цикъл – Windows Phone


Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЧЗВ бяха актуализирани на 12 ноември 2015 г.  


Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.