ЧЗВ за правилата на поддръжка през жизнения цикъл – Microsoft Azure

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

На тази страница: 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези ЧЗВ бяха актуализирани на 10 ноември 2014 г. с промени във форматирането. 


 Въпроси за правилата на Azure

1. Какви са правилата за жизнения цикъл за поддръжка за Microsoft Azure?
2. Какви са правилата за жизнения цикъл за поддръжка за услуги в облака на Azure?


 Въпроси за вторична операционна система

За всички подробности за оттеглянето на ОС Azure вижте страницата на MSDN с издания на вторични ОС на Azure и матрица за съвместимост на SDK тук.

 
3. Кога ще бъде оттеглено дадено семейство вторични ОС?
4. Как ще бъдат уведомени клиентите за оттеглянето на семейство вторични ОС?
5. Как мога да смекча въздействието на миграцията?
6. Какво да направя, ако моето уеб приложение изисква по-задълбочена интеграция с операционната система?
7. Какво да очаквам по време на 12-месечния период на уведомяване?
8. Какво да очаквам след 12-месечния период на уведомяване?
9. Какво да очаквам, след като изтече гратисният период за версията на вторична ОС (ниво на корекция)?
10. Как ще бъдат уведомени клиентите за актуализациите на версията на вторична ОС?


 Въпроси за софтуерния развоен пакет (SDK)

 
11. Как ще бъдат уведомени клиентите за оттеглянето на SDK?
12. Могат ли клиентите да създават услуги в облака на Azure, използвайки SDK на Azure, който предстои да бъде оттеглен, по време на 12-месечния период?
13. Могат ли клиентите да създават и променят услуги в облака на Microsoft Azure, използвайки оттеглен SDK на Microsoft Azure, след 12-месечния период на уведомление?
14. Какво ще се случи с изпълняващите се услуги в облака на клиентите (разполагания), създадени с неподдържана версия на SDK на Microsoft Azure?
15. Какво представлява планът за оттегляне за SDK, които са по-стари от поддържаните в момента версии N-1?
16. Какъв е пътят за надстройка, за да се премине към по-нова версия на SDK?
17. По-старите версии на .NET Framework ще се поддържат ли в новите семейства ОС?
Важни връзки и URL адреси


Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.

Свойства

ИД на статията: 18486 – Последен преглед: 26.07.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка