Промяна на програмите, които Windows 7 използва по подразбиране

Програмата по подразбиране е програмата, която Windows използва, когато отваряте определен тип файл, като например музикален файл, изображение или уеб страница. Например, ако имате повече от един уеб браузър, инсталиран на вашия компютър, можете да изберете един от тях да бъде браузър по подразбиране.

Отворете „Програми по подразбиране“, като щракнете върху бутона Старт
Изображение на бутона „Старт“
, след което щракнете върху Програми по подразбиране.

В „Програми по подразбиране“ можете да използвате опцията:
 
Задайте вашите програми по подразбиране
Асоциирай файлов тип с програма
Промени настройките за автоматично изпълнение
Задаване на програми по подразбиране за този компютър


Свойства

ИД на статията: 18539 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка