PRB: Съобщение за грешка: 403.7 Забранено: Изисква се клиентски сертификат

Настоятелно препоръчваме на всички потребители да надстроят системите си до Microsoft Internet Information Services (IIS) версия 7.0 при изпълнение на Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 значително увеличава защитата на уеб инфраструктурата. За повече информация относно свързаните със защитата на IIS теми посетете следния уебсайт на Microsoft:За допълнителна информация относно IIS 7.0 посетете следния уеб сайт на Microsoft:

СИМПТОМИ

При опит за установяване на комуникация с уеб сайт, изискващ проверка на самоличността на клиента, може да получите следните съобщения за грешки:

HTTP Грешка 403
403.7 Забранено: Изисква се клиентски сертификат

ПРИЧИНА

Тази грешка възниква, когато ресурсът, до който се опитвате да получите достъп, изисква вашият браузър да разполага с клиентски сертификат на слой със защитени сокети (SSL), който сървърът разпознава. Това се използва за проверка на вашата самоличност като валиден потребител на ресурса. Свържете се с администратора на уеб сървъра, за да получите валиден клиентски сертификат.

Има няколко възможни причини за този проблем:

  • Главният сертификат (сертификат от сертифициращия орган) на сървъра за издаване на клиентски сертификати не е инсталиран на компютъра, който изпълнява IIS.


    –или–
  • Клиентският сертификат е с изтекъл срок или не е достигнато ефективното време.


    –или–
  • Клиентският сертификат е анулиран.

РАЗРЕШЕНИЕ

В зависимост от причината за проблема опитайте едно от следните решения:

  • Изтеглете главния сертификат на сървъра в браузър на сървърния компютър. Изпълнете командния ред за помощна програма Iisca.exe, който се намира в директорията на Inetsrv.
  • Проверете ефективната дата на клиентския сертификат и се уверете, че указаните дата и час са настъпили. Проверете срока на годност и се уверете, че сертификатът не е с изтекъл срок.
  • Свържете се с вашия сертифициращ орган, за да разберете дали вашият сертификат е с изтекъл срок.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Microsoft Internet Explorer 4.0 и IIS 4.0 съхраняват своите главни сертификати в различни местоположения на системния регистър. Помощната програма Iisca.exe синхронизира хранилищата на двата главни сертификата.
Свойства

ИД на статията: 186812 – Последен преглед: 6.08.2012 г. – Редакция: 1

Microsoft Internet Information Server 3.0

Обратна връзка