Забраняване и разрешаване на Dr. Watson за Windows

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва как да се забрани и след това да се разреши отново програмата Dr. Watson за Windows.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
Забележка Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, вижте документацията на вашия продукт, за да изпълните тези стъпки.


За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

За да забраните Dr. Watson

 1. Щракнете върху Старт, след това върху Изпълнение, въведете regedit.exe в полето Отвори и след това натиснете OK.
 2. Намерете следния ключ на системния регистър и щракнете върху него:  
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug
  ЗАБЕЛЕЖКА: Стъпки три и четири не са задължителни. Те обаче са необходими, ако искате да възстановите използването по подразбиране на Dr. Watson. 
 3. Щракнете върху AeDebug, след което натиснете Export Registry File (Експортиране на файла на системния регистър) в менюто Registry (Системен регистър).
 4. Въведете ново име и местоположение за записания файл на системния регистър и след това щракнете върху Save (Запиши).
 5. Изтрийте ключа AeDebug.
Записите в системния регистър за програмите дебъгери се намират в ключа AeDebug в Windows. Програмата Dr. Watson е инсталирана по подразбиране в Windows и е конфигурирана да се изпълнява, когато възникне грешка в програма (със стойност на данни 1 за стойност "Автоматично"). Стойностите по подразбиране са следните:
Value Name = Auto
Type = String (REG_SZ)
Data Value = 1 или 0. (По подразбиране е 1)

Value Name = Debugger
Type = String (REG_SZ)
Data Value = drwtsn32 -p %ld -e %ld -g

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази стойност на данни (drwtsn32 -p %ld -e %ld -g) се отнася конкретно за Dr. Watson. Другите дебъгери имат свои собствени стойности и параметри.

За да разрешите Dr. Watson

 1. В командна среда, въведете следната команда и натиснете ENTER:


  drwtsn32 -i
 2. Щракнете двукратно върху .reg файла, който сте създали в стъпки три и четири, както е описано по-горе.
Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл.

Свойства

ИД на статията: 188296 – Последен преглед: 11.09.2011 г. – Редакция: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

Обратна връзка