Налична е DirectDraw или Direct3D опция

СИМПТОМИ

Когато се опитвате да стартирате една от игрите, които са изброени в раздела "Отнася се за", се натъквате на един от следните симптоми:
 • Опцията 3D ускорение е недостъпна.
 • Получавате съобщение за грешка, което гласи: "Вашата видеокарта не отговаря на изискванията на играта".
 • Получавате съобщение за грешка, което гласи: "Вашата видеокарта не разполага с опцията 3D ускорение".
 • Диагностичният инструмент на DirectX (Dxdiag.exe) показва Приблиз. обща памет като празна или неналична.
 • Диагностичният инструмент на DirectX (Dxdiag.exe) показва опцията DirectDraw или Direct3D като недостъпна.

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне поради една от следните причини:
 • Вашият компютър не отговаря на минималните 3D хардуерни изисквания за стартиране на играта.
 • Видеокартата ви не разполага с достатъчно видеопамет, за да стартира играта.
 • DirectDraw ускорението е забранено.
 • Използвате остарели драйвери за видеокартата.
 • Последната версия на DirectX не е инсталирана или е повредена.
 • Една или повече програми, които се изпълняват във фонов режим, пречат на играта.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да решите този проблем, използвайте следните методи в последователността, в която са описани:

Забележка Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, вижте документацията на вашия продукт, за да изпълните тези стъпки.

Метод 1: Конфигурирайте хардуерното ускорение, за да използвате пълната настройка

За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете свойствата на дисплея. За тази цел следвайте стъпките за вашата версия на Windows.
  • Windows 7 или Windows Vista

   Щракнете върху бутона Стартбутон “Старт” , въведете display в полето Начало на търсене, след което щракнете върху Display Properties (Свойства на дисплея) в списъка Програми.

   Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно потвърдете данните.
  • Windows XP или по-стари версии

   Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете desk.cpl и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху раздела Настройки, след това върху Разширени.
 3. В раздела Изпълнение или Отстраняване на неизправности преместете плъзгача Хардуерно ускорение максимално надясно (позицията Пълно ускорение).
 4. Щракнете върху OK, а след това върху Затвори.
 5. Ако се появи подкана да рестартирате компютъра, натиснете Yes (Да).

Ако компютърът отговаря на минималните системни изисквания, използвайте следните методи, за да разрешите проблема.

Метод 2: Разрешаване на DirectDraw или Direct3D

За да разрешите DirectDraw или Direct3D, следвайте стъпките за вашата версия на Windows:
 1. Стартиране на Инструмента за диагностика на DirectX (Dxdiag.exe). За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  • Windows 7 или Windows Vista

   Щракнете върху Стартбутон , въведете dxdiag в полето Начало на търсенето и след това натиснете ENTER.

   Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно потвърдете данните.
  • Windows XP или по-стари версии

   Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете dxdiag и натиснете OK.
 2. В раздела Display (Дисплей) се уверете, че DirectDraw ускорение и Direct3D ускорение са избрани под Функции на DirectX.

  Ако някой от тези редове показва състояние Забранено, щракнете върху Разреши за този ред.
 3. Ако са инсталирани няколко видеокарти в компютъра ви, повторете стъпка 2 за всеки раздел Display (Дисплей) в Инструмента за диагностика на DirectX.
Щракнете върху бутона Play (Пусни), за да видите тази демонстрация на поточно предаване на мултимедия относно начина на стартиране на Инструмента за диагностика на DirectX.
В случай че проблемът продължава да възниква, преминете към следващия метод.

Метод 3: Изтеглете и инсталирайте последната версия на DirectX End-User Runtimes Web Installer

За да направите това, посетете следния уеб сайт на Microsoft:Note Възможно е да получите следното съобщение за грешка по време на инсталацията:
The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows. (Софтуерът, който инсталирате, не е преминал тест за проверка на съвместимост с тази версия на Windows.) (Tell me why this testing is important.) (Кажи ми защо е важно това изпитване.)
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

822798 Не можете да инсталирате някои актуализации или програми

В случай че проблемът продължава да възниква, преминете към следващия метод.

Метод 4: Актуализирайте видеодрайвера си

За да видите дали са налични приложими актуализации на драйвера, посетете следния уеб сайт на Microsoft Windows Update: За повече данни относно информацията за контакт на хардуерния и софтуерния доставчик посетете следния уеб сайт на Microsoft: Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.


В случай че проблемът продължава да възниква, преминете към следващия метод.

Метод 5: Рестартирайте компютъра си, използвайки процедурата по чисто стартиране

Когато стартирате Microsoft Windows, обикновено има няколко програми, които се стартират автоматично и се изпълняват във фонов режим, които могат да попречат на играта. Тези програми може да включват антивирусни и системни помощни програми. Когато изпълнявате процедура по чисто стартиране, можете да предотвратите автоматичното стартиране на тези програми.

За да рестартирате компютъра, използвайки процедура по чисто стартиране, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
За повече информация или за да прегледате стъпките за други операционни системи, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

331796 Изпълнете Чисто стартиране, за да определите дали фоновите програми не пречат на вашите игри или програми

В случай че проблемът продължава да възниква, преминете към следващия метод.

Метод 6: Забранете Споделяне на отдалечен работен плот на NetMeeting и след това затворете NetMeeting

Microsoft Windows NetMeeting забранява Direct3D, когато Споделянето на отдалечен работен плот е разрешено. За да забраните функцията Споделяне на отдалечен работен плот на NetMeeting, изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте NetMeeting.
 2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Remote Desktop Sharing ("Споделяне на отдалечен работен плот").
 3. Щракнете, за да изчистите квадратчето за отметка Разреши Споделяне на отдалечен работен плот на този компютър.
 4. Щракнете върху OK.
 5. Затворете NetMeeting.
В случай че проблемът продължава да възниква, преминете към следващия метод.

Метод 7: Забраняване на функцията Разрешаване на комбиниране на писане в Windows XP

За да забраните функцията Разрешаване на комбиниране на писане, изпълнете следните стъпки:

 1. Натиснете бутона Start (Старт), след това изберете Control Panel (Контролен панел) и в него щракнете двукратно върху Display (Дисплей).
 2. В раздела Settings (Настройки) натиснете Advanced (Разширени), след което натиснете раздела Troubleshoot (Отстраняване на неизправности).
 3. Щракнете, за да премахнете отметката в квадратчето Enable Write Combining ("Разрешаване на комбиниране на писане")
 4. Щракнете върху OK, след което изберете отново OK.
 5. Ако проблемът не се разреши, повторете стъпки от 1 до 4, но в стъпка 4 щракнете, за да изберете квадратчето за отметка Enable Write Combining (Разрешаване на комбиниране на писане).
Стартирайте играта. В случай че проблемът продължава да възниква, преминете към следващия метод.

Метод 8: Създаване на нов потребителски акаунт в Windows XP

За да създадете потребителски акаунт на компютър с Windows XP, следвайте тези стъпки:
 1. Отворете Инструмента за управление на компютъра. За тази цел следвайте стъпките за вашата версия на Windows:
  • Windows 7 или Windows Vista
   Щракнете върху Стартбутон , въведете compmgmt.msc в полето Начало на търсенето и след това натиснете ENTER.

   Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно потвърдете данните.
  • Windows XP или по-стари версии

   За да отворите Инструмента за управление на компютъра в Windows XP, щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете compmgmt.msc, след което щракнете върху OK.
 2. Разширете Локални потребители и групи, щракнете с десния бутон върху Потребители и след това изберете Нов потребител.
 3. В полето Потребителско име въведете UserName.
 4. В полето Парола и в полето Потвърди паролата въведете UserPassword, след което щракнете върху Създай.

  Важно Паролите са с различаване на главните и малките букви. Напр. MyPassword и mypassword се третират като различни пароли.
 5. Щракнете двукратно върху новосъздадения потребителски акаунт, изберете раздела Член на, щракнете върху Добавяне на потребителя към съответната група и изберете OK.

  Забележка Някои игри изискват акаунт в групата "Администратори", за да се стартират.

Следващи стъпки

Ако ви е необходима още помощ, посетете уеб сайта на услугите за поддръжка на клиенти на Microsoft, за да намерите други решения. Уеб сайтът предоставя следните услуги:

 • Общност на Microsoft (http://answers.microsoft.com/en-us/windows/default.aspx): Консултирайте се с колеги и с най-ценните професионалисти на Microsoft (MVP).
 • Центрове за решения (http://support.microsoft.com/gp/hublist/bg#tab0): Преглед на често задаваните въпроси (ЧЗВ) за конкретен продукт и основните точки за поддръжка.
 • База знания за търсене (http://support.microsoft.com/search/?adv=1?ln=bg): Търсене на информация за техническа поддръжка и инструменти за самостоятелна помощ за продукти на Microsoft.
 • Други възможности за поддръжка (http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=csshome): Използване на интернет за задаване на въпрос за връзка с услугите за поддръжка на клиенти на Microsoft или за предоставяне на обратна връзка.
Свойства

ИД на статията: 191660 – Последен преглед: 2.11.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка