Използване на инструмента за поправка на "Входящи" (Inbox Repair Tool) за възстановяване на съобщения в Outlook 2000, когато приложението е инсталирано с опцията за корпорации и работни групи.

За версия на тази статия, отнасяща се за Microsoft Outlook 2002 и Microsoft Office Outlook 2003, вижте 287497 .

За версия на тази статия, отнасяща се за Microsoft Outlook 2000 (IMO), вижте
197315 . (Това може да е на английски)
За версия на тази статия, отнасяща се за Microsoft Outlook 98 (CW), вижте
181325 . (Това може да е на английски)
За версия на тази статия, отнасяща се за Microsoft Outlook 98 (IMO), вижте
181523 . (Това може да е на английски)
ЗАБЕЛЕЖКА: Процедурите в тази статия са приложими, само ако сте инсталирали Outlook с опцията за корпорации или работни групи. С тази опция можете да използвате услугите на програмния интерфейс за съобщения (MAPI). За да установите коя версия сте инсталирали, щракнете върху За Microsoft Outlook в менюто Помощ. Ако имате инсталирана опцията за корпорации или работни групи, ще видите "За корпорации или работни групи".

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва използването на инструмента за поправка на "Входящи" за възстановяване на папки и елементи от повреден файл с лични папки (.pst).  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Използваните по-долу примери се отнасят за прилагането на инструмента за поправка на "Входящи" върху .pst файл. Същите процедури са приложими за файл с офлайн папки (.ost). За да откриете файла с офлайн папки (.ost), щракнете върху Офлайн папки (*.ost) в Изберете файл за преглеждане.

Инструментът за поправка на "Входящи" (Scanpst.exe) е предназначен за разрешаване на проблеми, свързани с файлове с лични папки (.pst). Този инструмент може да поправя също и файлове с офлайн папки (.ost).

Инструментът за поправка на "Входящи" се изпраща в комплект с Microsoft Windows 95, а също така е включен в компактдиска за инсталиране на Microsoft Outlook 98 и Microsoft Office 2000. Инструментът се инсталира автоматично по време на инсталацията. Тази помощна програма се инсталира също и с инсталацията на Windows Messaging Service от компактдиска с Microsoft Windows 98. Можете да намерите тези програми в следната папка:
<CD устройство>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
В Windows 2000 можете да откриете тези програми в следната папка:
<CD устройство>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Видеоклип: Поправяне на файлове с лични папки (.pst) в OutlookСтартирайте инструмента за поправка на "Входящи"

 1. Щракнете върху Старт и посочете Намиране или Търсене в зависимост от вашата операционна система.
 2. В полето Търси файл или папки с име въведете scanpst.exe.
 3. Въведете пътя и името на pst файла или щракнете върху Преглед, за да намерите файла с помощта на файловата система на Windows.
 4. Щракнете върху Старт.

Как функционира инструментът за поправка на "Входящи"

Когато изпълните инструмента за поправка на "Входящи" върху файл с лични папки (.pst), инструментът извършва следните операции:
 • Инструментът за поправка на "Входящи" анализира структурата на директорията на файла с личните папки (.pst) и заглавките на елементите, като се опитва да възстанови всички папки и елементи.
 • Ако инструментът за поправка на "Входящи" възстанови файла с лични папки (.pst), това означава, че инструментът е открил налични проблеми и е отстранил тези, които е могъл.
 • Инструментът за поправка на "Входящи" се опитва да превърне всеки файл във файл с лични папки (.pst). (Например, ако преименувате изпълним файл в "Нещо.pst" (без кавички), инструментът модифицира файла, превръщайки го във фиксируем .pst файл).

Възстановен файл с лични папки

След като изпълните инструмента за поправка на "Входящи", стартирайте Outlook, като използвате профила, съдържащ файла с лични папки (.pst), който се опитахте да възстановите. В менюто Изглед щракнете върху Списък на папките, за да активирате изгледа "Списък на папките". В списъка на вашите папки би трябвало да виждате следните възстановени папки:

Възстановени лични папки

Календар
Контакти
Изтрити елементи
Входящи
Дневник
Бележки
Изходящи
Изпратени
Задачи
Тези възстановени папки обикновено са празни, тъй като това е повторно изграден .pst файл. Би трябвало да виждате също и папка "Загубени, но възстановени елементи" (без кавички). Тази папка съдържа папки и елементи, възстановени от инструмента за поправка на "Входящи". Елементите, които липсват в папката "Загубени, но възстановени елементи", не подлежат на поправка.

Възстановяване на поправените елементи

Преместете максимален брой елементи от папката "Загубени, но възстановени елементи" в нов файл с лични папки (.pst) във вашия профил. Първо създайте нов запис на файла с лични папки (.pst) във вашия профил и плъзнете всички възстановени елементи от папката "Загубени, но възстановени елементи" в съответната папка в новия файл с лични папки (.pst).

Създаване на нов файл с лични папки (.pst) във вашия профил

 1. Стартирайте Outlook с профила, който съдържа възстановените от вас файлове с лични папки (.pst).
 2. В менюто Файл щракнете върху Управление на файл с данни.
 3. Щракнете върху Добави, за да се отвори диалоговият прозорец Нов файл с данни на Outlook.
 4. В полето Типове хранилища щракнете, за да изберете Файл с лични папки (.pst), след което щракнете върху OK.
 5. В диалоговия прозорец Създаване или отваряне на файл с данни на Outlook щракнете, за да изберете директория и име на вашия нов файл с лични папки (.pst), след което щракнете върху Отвори.
 6. Щракнете върху OK.
Във вашия профил вече трябва да присъства нов файл с лични папки (.pst). Преместете възстановените елементи от папката "Загубени, но възстановени елементи" във вашия нов файл с лични папки (.pst). Когато приключите с преместването на всички елементи, можете да премахнете от своя профил файла с лични папки (.pst), включително папката "Загубени, но възстановени елементи".

Възстановяване на елементи от архивен файл с лични папки (.pst)

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте могли да отворите оригиналния файл с лични папки (.pst), преди да стартирате инструмента за поправка на "Входящи", е възможно описаните по-долу процедури да се окажат безполезни. Ако можете да отворите оригиналния файл с лични папки (.pst), възможно е следните процедури да възстановят допълнителни елементи от повредения файл с лични данни (.pst).


Когато изпълните инструмента за поправка на "Входящи", автоматично се избира опцията за създаване на архивно копие на оригиналния файл с лични папки (.pst). При тази опция на твърдия диск се създава файл с име <име на файл>.bak, който представлява копие на оригиналния файл <име на файл>.pst, но с различно разширение. Файлът с разширение .bak се намира в директорията на оригиналния файл с лични папки (.pst).

Възможно е да успеете да възстановите от .bak файла елементи, които инструментът за поправка на "Входящи" не може да възстанови. Направете копие на .bak файла, като му дадете ново ново име с разширение .pst, например "Новоиме.pst" (без кавички).

Отворете Outlook, използвайки профила, съдържащ новия файл с лични папки (.pst) от стъпка 4 в раздела "Възстановяване на поправените елементи" на тази статия, и се опитайте да импортирате папката "Новоиме.pst" с помощта на Import And Export Wizard (Съветник за импортиране и експортиране). За да направите това:
 1. В менюто Файл щракнете върху Импортиране и експортиране.
 2. Щракнете върху Импортиране от друга програма или файл, след което щракнете върху Напред.
 3. Изберете Файл с лични папки (.pst), след което щракнете върху Напред.
 4. Под Файл за импортиране въведете името на файла "Новоиме.pst". Под Опции щракнете върху Не импортирай дубликатите, след което щракнете върху Напред.
 5. Под Импортиране от папка щракнете и изберете файла с лични папки (.pst), след което щракнете и изберете Включи и подпапките, след това Импортирай папките в същата папка в, след което щракнете върху вашия нов файл с лични папки (.pst) от стъпка 4 на раздела "Възстановяване на поправените елементи" на тази статия, а след това щракнете върху Готово.
ЗАБЕЛЕЖКА: Помнете, че архивният файл е копие на оригиналния повреден файл и има вероятност да не можете да възстановите нищо друго освен вече възстановените елементи от папката "Загубени, но възстановени елементи". Ако не можете да импортирате файла "Новоиме.pst" в Outlook, това означава, че сте загубили цялата информация, която не присъства в папката "Загубени, но възстановени елементи".

Възстановяване на лична папка (.pst) с размер от 2 ГБ

Максималното ограничение за размер на лична папка (.pst) е два гигабайта. Когато дадена лична папка (.pst) доближи това ограничение, често е възможно да не можете за записвате или възстановявате елементи. Същото ограничение за размера важи и за офлайн папките (.ost).

Налична е помощна програма на Microsoft, която е предназначена да се опита да възстанови записаните елементи в личната папка (.pst) , като намали нейния размер под критичното ограничение. Използването на тази помощна програма води до загуба на някои данни, за да могат да бъдат възстановени възможно най-много данни.

За да прегледате допълнителна информация относно ограниченията в размера на PST файлове и инструмента за изрязване на PST/OST файлове, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft:
296088 Инструмент за изрязване на прекомерно големи PST и OST файлове
Свойства

ИД на статията: 197316 – Последен преглед: 22.03.2013 г. – Редакция: 1

Обратна връзка