ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕР ОТ MICROSOFT

WINDOWS INTERNET EXPLORER 9 ЗА MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS SERVER 2008 И WINDOWS SERVER 2008 R2

Microsoft Corporation (или нейно свързано лице в региона, където живеете) лицензира това допълнение на Вас. Ако сте лицензирани да използвате софтуера Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 (за който се прилага това допълнение) ("софтуерът"), можете да използвате това допълнение. Не можете да го допълнението, ако не разполагате с лиценз за софтуера. Можете да използвате това допълнение с всяко валидно лицензирано копие на софтуера.

Лицензионните условия по-долу описват допълнителните условия на използване за това допълнение. Тези условия и лицензионните условия за софтуера се прилагат за използването на това допълнение от Ваша страна. В случай на противоречие се прилагат настоящите допълнителни лицензионни условия.

С използването на това допълнение Вие приемате тези условия. Ако не ги приемате, не използвайте това допълнение.

Ако спазвате тези лицензионни условия, разполагате с посочените по-долу права.

 1. ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНИ УСЛУГИ. Microsoft предоставя Интернет-базирани услуги със софтуера. Имаме право да ги променяме или отменяме по всяко време.
  • Съгласие за Интернет-базирани услуги. Софтуерните функции, описани по-долу и в декларацията за поверителност за Windows Internet Explorer 9, се свързват с компютърните системи на Microsoft или доставчика на услуги чрез Интернет. В някои случаи ще получавате отделно известие при свързването им. Можете да изключите тези функции или да не ги използвате. За допълнителна информация относно тези функции вж. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757. С използването на тези функции Вие се съгласявате с предаването на тази информация. Microsoft няма да използва тази информация, за да Ви идентифицира или да се свързва с Вас.
  • Информация за компютъра. Функциите по-долу използват интернет протоколи, които изпращат до подходящи системи информация за компютъра, като например Вашия IP адрес, типа на операционната система, името на браузъра и версията на софтуера, които ползвате, както и езиковия код на устройството, на което сте инсталирали софтуера. Microsoft използва тази информация, за да Ви предоставя Интернет-базирани услуги.
   • Ускорители. Когато щракнете върху или преместете курсора на мишката върху даден Ускорител в Internet Explorer, който и да е от следните елементи може да се изпрати до доставчика на услугата:

    • заглавието и пълният уеб или URL адрес на текущата уеб страница,
    • стандартна информация за компютъра и
    • което и да е избрано от Вас съдържание.

    Ако използвате Ускорител, предоставен от Microsoft, изпратената информация е предмет на Онлайн декларацията за поверителност на Microsoft. Тази декларация е налична на адрес: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31493. Ако използвате Ускорител, предоставен от трето лице, използването на изпратената информация е предмет на практиките за поверителност на съответното трето лице.

   • Актуализиране на търсещи машини. След инсталирането софтуерът ще изтегли актуализация на данните на Вашия компютър за търсещи машини. Тази актуализация надстройва Вашите търсещи машини с най-новите функции, като например нови икони или предложения за търсене. Това е еднократна актуализация, но софтуерът ще се опита да изпълни актуализацията няколко пъти, ако не изтегли успешно актуализацията. За допълнителна информация вж. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757.
  • Използване на информацията. Може да използваме информация за компютъра, за да подобряваме нашите услуги и софтуер. Може също така да я споделяме с трети лица, като например доставчици на хардуер и софтуер. Те може да използват информацията, за да подобряват собствените си продукти, които се изпълняват със софтуер на Microsoft.
  • Злоупотреба с Интернет-базирани услуги. Нямате право да използвате тези услуги по никакъв начин, който може да им навреди или да попречи на други лица да ги използват. Не може да използвате услугите, за да се опитвате да получите неупълномощен достъп до услуги, данни, акаунти или мрежи по какъвто и да е начин.
 2. УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕТО. Microsoft предоставя услуги за поддръжка за този софтуер.
Свойства

ИД на статията: 19999 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка