Информация за разполагане на актуализация на защитата: 10 юли 2018


Разполагане на данни


Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 за 32-битови системи 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x86.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 за системи, базирани на x64 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x64.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x86.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x64.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x86.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x64.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x86.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x64.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x86.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x64.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 за 32-битови системи 4338832 Актуализация на защитата Windows8.1-KB4338832-x86.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4338832 Актуализация на защитата Windows8.1-KB4338832-x64.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows RT 8.1 4338832 Актуализация на защитата Windows8.1-KB4338832-arm.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 4338832 Актуализация на защитата Windows8-RT-KB4338832-x64.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4338832 Актуализация на защитата Windows8.1-KB4338832-x64.msu 4103729 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2016 4338832 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338832-x64.msu 4103729 Да  
Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Браузър Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4338830 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338830-x64.msu 4284855 Да  
Браузър Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4339093 IE кумулативни Windows8-RT-KB4339093-x64.msu 4230450 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 за 32-битови системи 4338829 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338829-x86.msu 4284860 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 за системи, базирани на x64 4338829 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338829-x86.msu 4284860 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x86.msu 4284880 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x86.msu 4284874 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x64.msu 4284874 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x86.msu 4284819 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x64.msu 4284819 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x86.msu 4284835 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x64.msu 4284835 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4338818 Месечни сборни Windows6.1-KB4338818-x86.msu 4284826 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4339093 IE кумулативни IE11-Windows6.1-KB4339093-X86.msu 4230450 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338818 Месечни сборни Windows6.1-KB4338818-x64.msu 4284826 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4339093 IE кумулативни IE11-Windows6.1-KB4339093-X64.msu 4230450 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8.1 за 32-битови системи 4338815 Месечни сборни Windows8.1-KB4338815-x86.msu 4284815 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8.1 за 32-битови системи 4339093 IE кумулативни Windows8.1-KB4339093-x86.msu 4230450 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4338815 Месечни сборни Windows8.1-KB4338815-x64.msu 4284815 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4339093 IE кумулативни Windows8.1-KB4339093-x64.msu 4230450 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 4338815 Месечни сборни Windows8.1-KB4338815-arm.msu 4284815 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338818 Месечни сборни Windows6.1-KB4338818-x64.msu 4284826 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4339093 IE кумулативни IE11-Windows6.1-KB4339093-X64.msu 4230450 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4338815 Месечни сборни Windows8.1-KB4338815-x64.msu 4284815 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4339093 IE кумулативни Windows8.1-KB4339093-x64.msu 4230450 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Браузър Internet Explorer 9 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4339093 IE кумулативни IE9-Windows6.0-KB4339093-X86.msu 4230450 Да  
Браузър Internet Explorer 9 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4339093 IE кумулативни IE9-Windows6.0-KB4339093-X64.msu 4230450 Да  
Браузър Край на Microsoft Windows 10 за 32-битови системи 4338829 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338829-x86.msu 4284860 Да  
Браузър Край на Microsoft Windows 10 за системи, базирани на x64 4338829 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338829-x64.msu 4284860 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x86.msu 4284880 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x86.msu 4284874 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x64.msu 4284874 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x86.msu 4284819 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x64.msu 4284819 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x86.msu 4284835 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x64.msu 4284835 Да  
Браузър Край на Microsoft Windows Server 2016 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Инструменти за разработчици .NET framework 4.7.2 разработчик пакет NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата Разработчици пакет за изтегляне   Може би  
Инструменти за разработчици ChakraCore NULL Фиксиране Актуализация на защитата GitHub отворен източник   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4338422 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338422-x86.msu   Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4338611 Само за защита Windows6.0-KB4338611-x86.msu 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 4338422 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338422-ia64.msu   Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 4338611 Само за защита Windows6.0-KB4338611-ia64.msu 3142023 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4338422 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338422-x64.msu   Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4338611 Само за защита Windows6.0-KB4338611-x64.msu 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4338422 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338422-x86.msu   Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4338611 Само за защита Windows6.0-KB4338611-x86.msu 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 4338422 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338422-ia64.msu   Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 4338611 Само за защита Windows6.0-KB4338611-ia64.msu 3142023 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4338422 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338422-x64.msu   Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4338611 Само за защита Windows6.0-KB4338611-x64.msu 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 за 32-битови системи 4338829 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338829-x86.msu 4284860 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 за системи, базирани на x64 4338829 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338829-x64.msu 4284860 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x86.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x86.msu 4284874 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x64.msu 4284874 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x86.msu 4284819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x64.msu 4284819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x86.msu 4284835 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x64.msu 4284835 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 за 32-битови системи 4338424 Месечни сборни Windows8.1-KB4338424-x86.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 за 32-битови системи 4338613 Само за защита Windows8.1-KB4338613-x86.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4338424 Месечни сборни Windows8.1-KB4338424-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4338613 Само за защита Windows8.1-KB4338613-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4338421 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338421-x64.msu 4099634; 4291495 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4338610 Само за защита Windows8-RT-KB4338610-x64.msu 4020506 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4338421 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338421-x64.msu 4099634; 4291495 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4338610 Само за защита Windows8-RT-KB4338610-x64.msu 4020506 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4338424 Месечни сборни Windows8.1-KB4338424-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4338613 Само за защита Windows8.1-KB4338613-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4338424 Месечни сборни Windows8.1-KB4338424-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4338613 Само за защита Windows8.1-KB4338613-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2016 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2016 (ядро на сървър инсталация) 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server, версия 1709 (Core инсталация) 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x64.msu 4284819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server, версия 1803 (Core инсталация) 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x64.msu 4284835 Да  
Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4338423 Месечни сборни Windows6.1-KB4338423-x86.msu 4103472 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4338612 Само за защита Windows6.1-KB4338612-x86.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338423 Месечни сборни Windows6.1-KB4338423-x64.msu 4103472 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338612 Само за защита Windows6.1-KB4338612-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на Itanium със Service Pack 1 4338423 Месечни сборни Windows6.1-KB4338423-ia64.msu 4103472 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на Itanium със Service Pack 1 4338612 Само за защита Windows6.1-KB4338612-ia64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 (ядро на сървър инсталация) 4338423 Месечни сборни Windows6.1-KB4338423-x64.msu 4103472 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 (ядро на сървър инсталация) 4338612 Само за защита Windows6.1-KB4338612-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338423 Месечни сборни Windows6.1-KB4338423-x64.msu 4103472 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338612 Само за защита Windows6.1-KB4338612-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4338423 Месечни сборни Windows6.1-KB4338423-x64.msu 4103472 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4338612 Само за защита Windows6.1-KB4338612-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4338417 Месечни сборни NDP45-KB4338417-x86.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4338602 Само за защита NDP45-KB4338602-x86.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338417 Месечни сборни NDP45-KB4338417-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338602 Само за защита NDP45-KB4338602-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 за 32-битови системи 4338415 Месечни сборни Windows8.1-KB4338415-x86.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 за 32-битови системи 4338600 Само за защита Windows8.1-KB4338600-x86.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4338415 Месечни сборни Windows8.1-KB4338415-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4338600 Само за защита Windows8.1-KB4338600-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows RT 8.1 4338415 Месечни сборни Windows8.1-KB4338415-arm.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4338417 Месечни сборни NDP45-KB4338417-x86.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4338602 Само за защита NDP45-KB4338602-x86.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4338417 Месечни сборни NDP45-KB4338417-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4338602 Само за защита NDP45-KB4338602-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338417 Месечни сборни NDP45-KB4338417-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338602 Само за защита NDP45-KB4338602-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4338417 Месечни сборни NDP45-KB4338417-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4338602 Само за защита NDP45-KB4338602-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4338416 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338416-x64.msu 4099634; 4291495 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4338601 Само за защита Windows8-RT-KB4338601-x64.msu 4020506 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4338416 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338416-x64.msu 4099634; 4291495 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4338601 Само за защита Windows8-RT-KB4338601-x64.msu 4020506 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4338415 Месечни сборни Windows8.1-KB4338415-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4338600 Само за защита Windows8.1-KB4338600-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4338415 Месечни сборни Windows8.1-KB4338415-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4338600 Само за защита Windows8.1-KB4338600-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4338420 Месечни сборни NDP46-KB4338420-x86.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4338606 Само за защита NDP46-KB4338606-x86.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4338420 Месечни сборни NDP46-KB4338420-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4338606 Само за защита NDP46-KB4338606-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x86.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 (ядро на сървър инсталация) 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2 Windows 10 за 32-битови системи 4338829 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338829-x86.msu 4284860 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2 Windows 10 за системи, базирани на x64 4338829 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338829-x64.msu 4284860 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4338420 Месечни сборни NDP46-KB4338420-x86.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4338606 Само за защита NDP46-KB4338606-x86.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338420 Месечни сборни NDP46-KB4338420-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338606 Само за защита NDP46-KB4338606-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 за 32-битови системи 4338419 Месечни сборни Windows8.1-KB4338419-x86.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 за 32-битови системи 4338605 Само за защита Windows8.1-KB4338605-x86.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4338419 Месечни сборни Windows8.1-KB4338419-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4338605 Само за защита Windows8.1-KB4338605-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows RT 8.1 4338419 Месечни сборни Windows8.1-KB4338419-arm.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338420 Месечни сборни NDP46-KB4338420-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338606 Само за защита NDP46-KB4338606-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4338420 Месечни сборни NDP46-KB4338420-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4338606 Само за защита NDP46-KB4338606-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4338418 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338418-x64.msu 4099634; 4291495 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4338604 Само за защита Windows8-RT-KB4338604-x64.msu 4020506 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4338418 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338418-x64.msu 4099634; 4291495 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4338604 Само за защита Windows8-RT-KB4338604-x64.msu 4020506 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4338419 Месечни сборни Windows8.1-KB4338419-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4338605 Само за защита Windows8.1-KB4338605-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4338419 Месечни сборни Windows8.1-KB4338419-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4338605 Само за защита Windows8.1-KB4338605-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x86.msu 4284819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x64.msu 4284819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows Server, версия 1709 (Core инсталация) 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x64.msu 4284819 Да  
Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x86.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x86.msu 4284874 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x64.msu 4284874 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x86.msu 4284819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x64.msu 4284819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x86.msu 4284835 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x64.msu 4284835 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4338420 Месечни сборни NDP46-KB4338420-x86.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4338606 Само за защита NDP46-KB4338606-x86.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338420 Месечни сборни NDP46-KB4338420-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338606 Само за защита NDP46-KB4338606-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 8.1 за 32-битови системи 4338419 Месечни сборни Windows8.1-KB4338419-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 8.1 за 32-битови системи 4338605 Само за защита Windows8.1-KB4338605-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4338419 Месечни сборни Windows8.1-KB4338419-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4338605 Само за защита Windows8.1-KB4338605-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows RT 8.1 4338419 Месечни сборни Windows8.1-KB4338419-arm.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338420 Месечни сборни NDP46-KB4338420-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4338606 Само за защита NDP46-KB4338606-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4338420 Месечни сборни NDP46-KB4338420-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4338606 Само за защита NDP46-KB4338606-x64.exe 3142023; 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2012 4338418 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338418-x64.msu 4099634; 4291495 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2012 4338604 Само за защита Windows8-RT-KB4338604-x64.msu 4020506 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4338418 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338418-x64.msu 4099634; 4291495 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4338604 Само за защита Windows8-RT-KB4338604-x64.msu 4020506 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2012 R2 4338419 Месечни сборни Windows8.1-KB4338419-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2012 R2 4338605 Само за защита Windows8.1-KB4338605-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4338419 Месечни сборни Windows8.1-KB4338419-x64.msu 4099635; 4291497 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4338605 Само за защита Windows8.1-KB4338605-x64.msu 2898868; 2898871; 4055271 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2016 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server 2016 (ядро на сървър инсталация) 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server, версия 1709 (Core инсталация) 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x64.msu 4284819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server, версия 1803 (Core инсталация) 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x64.msu 4284835 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x86.msu 4284874 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x64.msu 4284874 Да  
Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Инструменти за разработчици Microsoft проучване криптография JavaScript библиотека NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата GitHub отворен източник   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 NULL 4336919 Актуализация на защитата VS14-KB4336919.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft Visual Studio 2012 актуализация 5 NULL 4336946 Актуализация на защитата VS11-KB4336946.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft Visual Studio 2013 актуализация 5 NULL 4336986 Актуализация на защитата VS12-KB4336986.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft Visual Studio 2015 актуализация 3 NULL 4336999 Актуализация на защитата VS14-KB4336999.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft Visual Studio 2017 NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата Пакетите за актуализация чрез бележки   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft Visual Studio 2017 версия 15.7.5 NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата Пакетите за актуализация чрез бележки   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft Visual Studio 2017 версия 15.8 визуализация NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата Пакетите за актуализация чрез бележки   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft безжичен дисплей адаптер V2 версия 2.0.8350 NULL Фърмуер Актуализация на защитата Фърмуер   Да  
Инструменти за разработчици Microsoft безжичен дисплей адаптер V2 версия 2.0.8365 NULL Фърмуер Актуализация на защитата Фърмуер   Да  
Инструменти за разработчици Microsoft безжичен дисплей адаптер V2 версия 2.0.8372 NULL Фърмуер Актуализация на защитата Фърмуер   Да  
Инструменти за разработчици PowerShell редактор услуги NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата GitHub отворен източник   Може би  
Инструменти за разработчици PowerShell разширение за код на Visual Studio NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата GitHub отворен източник   Може би  
Инструменти за разработчици Персонализации на уеб услуги за обединяване на Active Directory NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата GitHub отворен източник   Може би  
Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Microsoft Office Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (32-битови версии) NULL 4018351 Актуализация на защитата access2013-kb4018351-fullfile-x86-glb.exe 4011234 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (64-битова версия) NULL 4018351 Актуализация на защитата access2013-kb4018351-fullfile-x64-glb.exe 4011234 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Access 2016 (32-битова версия) NULL 4018338 Актуализация на защитата access2016-kb4018338-fullfile-x86-glb.exe 4011665 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Access 2016 (64-битова версия) NULL 4018338 Актуализация на защитата access2016-kb4018338-fullfile-x64-glb.exe 4011665 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Excel Viewer NULL 4011202 Актуализация на защитата ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe 3213641 Може би  
Microsoft Office Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (32-битова) NULL 4022225 Актуализация на защитата lync2013-kb4022225-fullfile-x86-glb.exe 4011179 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (64-битова) NULL 4022225 Актуализация на защитата lync2013-kb4022225-fullfile-x64-glb.exe 4011179 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битови версии) NULL 4022200 Актуализация на защитата kb24286772010-kb4022200-fullfile-x86-glb.exe 4022139 Може би  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битови версии) NULL 4022206 Актуализация на защитата ose2010-kb4022206-fullfile-x86-glb.exe 4011274 Може би  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битови версии) NULL 4022208 Актуализация на защитата osetup2010-kb4022208-fullfile-x86-glb.exe   Може би  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия) NULL 4022200 Актуализация на защитата kb24286772010-kb4022200-fullfile-x64-glb.exe 4022139 Може би  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия) NULL 4022206 Актуализация на защитата ose2010-kb4022206-fullfile-x64-glb.exe 4011274 Може би  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия) NULL 4022208 Актуализация на защитата osetup2010-kb4022208-fullfile-x64-glb.exe 4011275 Може би  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 NULL 4022188 Актуализация на защитата 4022188 - Microsoft Office 2013 RT 4011253 Може би  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 NULL 4022189 Актуализация на защитата 4022189 - Microsoft Office 2013 RT 4011254 Може би  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битови версии) NULL 4022188 Актуализация на защитата ose2013-kb4022188-fullfile-x86-glb.exe 4011253 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битови версии) NULL 4022189 Актуализация на защитата osetup2013-kb4022189-fullfile-x86-glb.exe 4011254 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия) NULL 4022188 Актуализация на защитата ose2013-kb4022188-fullfile-x64-glb.exe 4011253 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия) NULL 4022189 Актуализация на защитата osetup2013-kb4022189-fullfile-x64-glb.exe 4011254 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (32-битова версия) NULL 4022172 Актуализация на защитата osetup2016-kb4022172-fullfile-x86-glb.exe 4011239 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (32-битова версия) NULL 4022176 Актуализация на защитата ose2016-kb4022176-fullfile-x86-glb.exe 4011237 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (64-битова версия) NULL 4022172 Актуализация на защитата osetup2016-kb4022172-fullfile-x64-glb.exe 4011239 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (64-битова версия) NULL 4022176 Актуализация на защитата ose2016-kb4022176-fullfile-x86-glb.exe 4011237 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) за 32-битови версии NULL Щракнете, за да изпълни Актуализация на защитата Актуализация на канали   Не  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) за 64-битови версии NULL Щракнете, за да изпълни Актуализация на защитата Актуализация на канали   Не  
Microsoft Office 2016 на Microsoft Office за Mac NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата Пакетите за актуализация чрез бележки   Не  
Microsoft Office Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 NULL 4011202 Актуализация на защитата ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe 3213641 Може би  
Microsoft Office Microsoft Office Word Viewer NULL 4032214 Актуализация на защитата office2003-kb4032214-fullfile-enu.exe   Може би  
Microsoft Office Microsoft PowerPoint Viewer NULL 4011202 Актуализация на защитата ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe 3213641 Може би  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1 NULL 4022235 Актуализация на защитата coreserverloc2013-kb4022235-fullfile-x64-glb.exe 4018390 Може би Не
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 NULL 4022228 Актуализация на защитата sts2016-kb4022228-fullfile-x64-glb.exe 4022173 Може би Не
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 NULL 4022243 Актуализация на защитата sts2013-kb4022243-fullfile-x64-glb.exe 4022190 Може би Не
Microsoft Office Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-битови версии) NULL 4022202 Актуализация на защитата word2010-kb4022202-fullfile-x86-glb.exe 4022141 Може би  
Microsoft Office Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-битова версия) NULL 4022202 Актуализация на защитата word2010-kb4022202-fullfile-x64-glb.exe 4022141 Може би  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1 NULL 4022224 Актуализация на защитата Автоматично актуализиране 4018396 Може би  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-битови версии) NULL 4022224 Актуализация на защитата word2013-kb4022224-fullfile-x86-glb.exe 4018396 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-битова версия) NULL 4022224 Актуализация на защитата word2013-kb4022224-fullfile-x64-glb.exe 4018396 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Word 2016 (32-битова версия) NULL 4022218 Актуализация на защитата word2016-kb4022218-fullfile-x86-glb.exe 4018383 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Word 2016 (64-битова версия) NULL 4022218 Актуализация на защитата word2016-kb4022218-fullfile-x64-glb.exe 4018383 Може би Да
Microsoft Office Skype за бизнес 2016 (32-битова) NULL 4022221 Актуализация на защитата lync2016-kb4022221-fullfile-x86-glb.exe 4011159 Може би Да
Microsoft Office Skype за бизнес 2016 (64-битова) NULL 4022221 Актуализация на защитата lync2016-kb4022221-fullfile-x64-glb.exe 4011159 Може би Да
Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Windows Windows 10 за 32-битови системи NULL 4338829 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338829-x86.msu 4284860 Да  
Windows Windows 10 за системи, базирани на x64 NULL 4338829 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338829-x64.msu 4284860 Да  
Windows Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи NULL 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x86.msu 4284880 Да  
Windows Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 NULL 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Windows Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи NULL 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x86.msu 4284874 Да  
Windows Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 NULL 4338826 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338826-x64.msu 4284874 Да  
Windows Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи NULL 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x86.msu 4284819 Да  
Windows Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 NULL 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x64.msu 4284819 Да  
Windows Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи NULL 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x86.msu 4284835 Да  
Windows Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 NULL 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x64.msu 4284835 Да  
Windows Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 NULL 4338818 Месечни сборни Windows6.1-KB4338818-x86.msu 4284826 Да  
Windows Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 NULL 4338823 Само за защита Windows6.1-KB4338823-x86.msu   Да  
Windows Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 NULL 4338818 Месечни сборни Windows6.1-KB4338818-x64.msu 4284826 Да  
Windows Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 NULL 4338823 Само за защита Windows6.1-KB4338823-x64.msu   Да  
Windows Windows 8.1 за 32-битови системи NULL 4338815 Месечни сборни Windows8.1-KB4338815-x86.msu 4284815 Да  
Windows Windows 8.1 за 32-битови системи NULL 4338824 Само за защита Windows8.1-KB4338824-x86.msu   Да  
Windows Windows 8.1 за системи, базирани на x64 NULL 4338815 Месечни сборни Windows8.1-KB4338815-x64.msu 4284815 Да  
Windows Windows 8.1 за системи, базирани на x64 NULL 4338824 Само за защита Windows8.1-KB4338824-x64.msu   Да  
Windows Windows RT 8.1 NULL 4338815 Месечни сборни Windows8.1-KB4338815-arm.msu 4284815 Да  
Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4291391 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4291391-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4293756 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4293756-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4295656 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4295656-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4339291 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339291-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4339503 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339503-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4339854 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339854-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4340583 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340583-X86.msu 4093478 Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4291391 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4291391-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4293756 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4293756-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4295656 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4295656-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4339291 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339291-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4339503 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339503-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4339854 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339854-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4340583 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340583-X86.msu 4093478 Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4291391 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4291391-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4293756 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4293756-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4295656 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4295656-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4339291 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339291-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4339503 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339503-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4339854 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339854-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4340583 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340583-ia64.msu 4093478 Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4291391 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4291391-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4293756 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4293756-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4295656 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4295656-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4339291 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339291-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4339503 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339503-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4339854 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339854-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4340583 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340583-X64.msu 4093478 Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4291391 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4291391-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4293756 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4293756-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4295656 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4295656-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4339291 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339291-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4339503 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339503-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4339854 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4339854-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4340583 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340583-X64.msu 4093478 Да  
Семейство продукти Продукт Инсталирана на KB номер Пакет Име на пакета Supercedence Рестартиране Uninstallable
Windows Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на Itanium със Service Pack 1 NULL 4338818 Месечни сборни Windows6.1-KB4338818-ia64.msu 4284826 Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на Itanium със Service Pack 1 NULL 4338823 Само за защита Windows6.1-KB4338823-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 NULL 4338818 Месечни сборни Windows6.1-KB4338818-x64.msu 4284826 Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 NULL 4338823 Само за защита Windows6.1-KB4338823-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) NULL 4338818 Месечни сборни Windows6.1-KB4338818-x64.msu 4284826 Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) NULL 4338823 Само за защита Windows6.1-KB4338823-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 NULL 4338820 Само за защита Windows8-RT-KB4338820-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 NULL 4338830 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338830-x64.msu 4284855 Да  
Windows Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) NULL 4338820 Само за защита Windows8-RT-KB4338820-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) NULL 4338830 Месечни сборни Windows8-RT-KB4338830-x64.msu 4284855 Да  
Windows Windows Server 2012 R2 NULL 4338815 Месечни сборни Windows8.1-KB4338815-x64.msu 4284815 Да  
Windows Windows Server 2012 R2 NULL 4338824 Само за защита Windows8.1-KB4338824-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4338815 Месечни сборни Windows8.1-KB4338815-x64.msu 4284815 Да  
Windows Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4338824 Само за защита Windows8.1-KB4338824-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2016 NULL 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Windows Windows Server 2016 (ядро на сървър инсталация) NULL 4338814 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338814-x64.msu 4284880 Да  
Windows Windows Server, версия 1709 (Core инсталация) NULL 4338825 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338825-x64.msu 4284819 Да  
Windows Windows Server, версия 1803 (Core инсталация) NULL 4338819 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4338819-x64.msu 4284835 Да