Информация за разполагане на актуализация на защитата: 14 август 2018


Разполагане на таблица


Семейство продукти Продукт Инсталиран на KB номер Пакет тип Пакет Име Supersedence Рестартиране Uninstallable
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 за 32-битови системи 4343902 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343902 -x86.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 за системи, базирани на x64 4343902 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343902 -x64.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4343902 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343902 -x86.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4343902 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343902-x64.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4343902 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343902-x86.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4343902 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343902-x64.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4343902 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343902-x86.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4343902 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343902-x64.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи 4343902 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343902-x86.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 4343902 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343902-x64.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 за 32-битови системи 4343902 Актуализация на защитата Windows8.1-KB4343902-x86.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4343902 Актуализация на защитата Windows8.1-KB4343902-x64.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows RT 8.1 4343902 Актуализация на защитата Windows8.1-KB4343902-arm.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 4343902 Актуализация на защитата Windows8-RT-KB4343902-x64.msu 4338832 Да  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4343902 Актуализация на защитата Windows8.1-KB4343902-x64.msu 4338832 Да  
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
Браузър Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4343205 IE кумулативни Windows8-RT-KB4343205-x64.msu 4339093 Да  
Браузър Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4343901 Месечни сборни Windows8-RT-KB4343901-x64.msu 4338830 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 за 32-битови системи 4343892 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343892-x86.msu 4338829 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 за системи, базирани на x64 4343892 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343892-x64.msu 4338829 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x86.msu 4338814 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4343885 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343885-x86.msu 4338826 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4343885 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343885-x64.msu 4338826 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x64.msu 4338825 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x86.msu 4338825 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x64.msu 4338825 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x86.msu 4338819 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x64.msu 4338819 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4343205 IE кумулативни IE11-Windows6.1-KB4343205-X86.msu 4339093 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4343900 Месечни сборни Windows6.1-KB4343900-x86.msu 4338818 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4343205 IE кумулативни IE11-Windows6.1-KB4343205-X64.msu 4339093 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4343900 Месечни сборни Windows6.1-KB4343900-x64.msu 4338818 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8.1 за 32-битови системи 4343205 IE кумулативни Windows8.1-KB4343205-x86.msu 4339093 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8.1 за 32-битови системи 4343898 Месечни сборни Windows8.1-KB4343898-x86.msu 4338815 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4343205 IE кумулативни Windows8.1-KB4343205-x64.msu 4339093 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4343898 Месечни сборни Windows8.1-KB4343898-x64.msu 4338815 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 4343898 Месечни сборни Windows8.1-KB4343898-arm.msu 4338815 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4343205 IE кумулативни IE11-Windows6.1-KB4343205-X64.msu 4339093 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4343900 Месечни сборни Windows6.1-KB4343900-x64.msu 4338818 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4343205 IE кумулативни Windows8.1-KB4343205-x64.msu 4339093 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4343898 Месечни сборни Windows8.1-KB4343898-x64.msu 4338815 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Браузър Internet Explorer 9 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4343205 IE кумулативни IE9-Windows6.0-KB4343205-X86.msu 4339093 Да  
Браузър Internet Explorer 9 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4343205 IE кумулативни IE9-Windows6.0-KB4343205-X64.msu 4339093 Да  
Браузър Край на Microsoft Windows 10 за 32-битови системи 4343892 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343892-x86.msu 4338829 Да  
Браузър Край на Microsoft Windows 10 за системи, базирани на x64 4343892 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343892-x64.msu 4338829 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x86.msu 4338814 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4343885 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343885-x86.msu 4338826 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4343885 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343885-x64.msu 4338826 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x86.msu 4338825 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x64.msu 4338825 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x86.msu 4338819 Да  
Браузър Край на Microsoft Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x64.msu 4338819 Да  
Браузър Край на Microsoft Windows Server 2016 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
Инструменти за разработчици ChakraCore NULL Фиксиране Актуализация на защитата GitHub отворен източник   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4344151 Месечни сборни Windows6.0-KB4344151-x86.msu 4291501; 4340559 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4344176 Само за защита Windows6.0-KB4344176-x86.msu 3142023 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 4344151 Месечни сборни Windows6.0-KB4344151-ia64.msu 4291501; 4340559 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 4344176 Само за защита Windows6.0-KB4344176-ia64.msu 3142023 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4344151 Месечни сборни Windows6.0-KB4344151-x64.msu 4291501; 4340559 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4344176 Само за защита Windows6.0-KB4344176-x64.msu 3142023 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4344151 Месечни сборни Windows6.0-KB4344151-x86.msu 4291501; 4340559 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4344176 Само за защита Windows6.0-KB4344176-x86.msu 3142023 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 4344151 Месечни сборни Windows6.0-KB4344151-ia64.msu 4291501; 4340559 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 4344176 Само за защита Windows6.0-KB4344176-ia64.msu 3142023 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4344151 Месечни сборни Windows6.0-KB4344151-x64.msu 4291501; 4340559 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4344176 Само за защита Windows6.0-KB4344176-x64.msu 3142023 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 за 32-битови системи 4343892 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343892-x86.msu 4338829 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 за системи, базирани на x64 4343892 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343892-x64.msu 4338829 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x86.msu 4338814 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4343885 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343885-x86.msu 4338826 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4343885 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343885-x64.msu 4338826 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x86.msu 4338825 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x64.msu 4338825 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x86.msu 4338819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x64.msu 4338819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 за 32-битови системи 4344153 Месечни сборни Windows8.1-KB4344153-x86.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 за 32-битови системи 4344178 Само за защита Windows8.1-KB4344178-x86.msu 3142026; 3142030 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4344153 Месечни сборни Windows8.1-KB4344153-x64.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4344178 Само за защита Windows8.1-KB4344178-x64.msu 3142026; 3142030 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4344150 Месечни сборни Windows8-RT-KB4344150-x64.msu 4291495; 4340557 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4344175 Само за защита Windows8-RT-KB4344175-x64.msu 3142025 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4344150 Месечни сборни Windows8-RT-KB4344150-x64.msu 4291495; 4340557 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4344175 Само за защита Windows8-RT-KB4344175-x64.msu 3142025 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4344153 Месечни сборни Windows8.1-KB4344153-x64.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4344178 Само за защита Windows8.1-KB4344178-x64.msu 3142026; 3142030 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4344153 Месечни сборни Windows8.1-KB4344153-x64.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4344178 Само за защита Windows8.1-KB4344178-x64.msu 3142026; 3142030 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2016 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2016 (ядро на сървър инсталация) 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server, версия 1709 (Core инсталация) 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x64.msu 4338825 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server, версия 1803 (Core инсталация) 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x64.msu 4338819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4344152 Месечни сборни Windows6.1-KB4344152-x86.msu 4291493; 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4344177 Само за защита Windows6.1-KB4344177-x86.msu 3142024 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344152 Месечни сборни Windows6.1-KB4344152-x64.msu 4291493; 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344177 Само за защита Windows6.1-KB4344177-x64.msu 3142024 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на Itanium със Service Pack 1 4344152 Месечни сборни Windows6.1-KB4344152-ia64.msu 4291493; 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на Itanium със Service Pack 1 4344177 Само за защита Windows6.1-KB4344177-ia64.msu 3142024 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344152 Месечни сборни Windows6.1-KB4344152-x64.msu 4291493; 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344177 Само за защита Windows6.1-KB4344177-x64.msu 3142024 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4344152 Месечни сборни Windows6.1-KB4344152-x64.msu 4291493; 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4344177 Само за защита Windows6.1-KB4344177-x64.msu 3142024 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4344149 Месечни сборни NDP45-KB4344149-x86.exe 4291493, 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4344173 Само за защита NDP45-KB4344173-x86.exe 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344149 Месечни сборни NDP45-KB4344149-x64.exe 4291493, 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344173 Само за защита NDP45-KB4344173-x64.exe 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 за 32-битови системи 4344147 Месечни сборни Windows8.1-KB4344147-x86.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 за 32-битови системи 4344171 Само за защита Windows8.1-KB4344171-x86.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4344147 Месечни сборни Windows8.1-KB4344147-x64.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4344171 Само за защита Windows8.1-KB4344171-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows RT 8.1 4344147 Месечни сборни Windows8.1-KB4344147-arm.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4344149 Месечни сборни NDP45-KB4344149-x86.exe 4291501; 4340559 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 4344173 Само за защита NDP45-KB4344173-x86.exe 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4344149 Месечни сборни NDP45-KB4344149-x64.exe 4291501; 4340559 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 4344173 Само за защита NDP45-KB4344173-x64.exe 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344149 Месечни сборни NDP45-KB4344149-x64.exe 4291493, 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344173 Само за защита NDP45-KB4344173-x64.exe 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4344149 Месечни сборни NDP45-KB4344149-x64.exe 4291493, 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4344173 Само за защита NDP45-KB4344173-x64.exe 4020507 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4344148 Месечни сборни Windows8-RT-KB4344148-x64.msu 4291495; 4340557 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4344172 Само за защита Windows8-RT-KB4344172-x64.msu 4020506 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4344148 Месечни сборни Windows8-RT-KB4344148-x64.msu 4291495; 4340557 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4344172 Само за защита Windows8-RT-KB4344172-x64.msu 4020506 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4344147 Месечни сборни Windows8.1-KB4344147-x64.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4344171 Само за защита Windows8.1-KB4344171-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4344147 Месечни сборни Windows8.1-KB4344147-x64.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4344171 Само за защита Windows8.1-KB4344171-x64.msu   Може би  
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x86.msu 4338814 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 (ядро на сървър инсталация) 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2 Windows 10 за 32-битови системи 4343892 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343892-x86.msu 4338829 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2 Windows 10 за системи, базирани на x64 4343892 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343892-x64.msu 4338829 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4344146 Месечни сборни NDP46-KB4344146-x86.exe 4291493, 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 4344167 Само за защита NDP46-KB4344167-x86.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344146 Месечни сборни NDP46-KB4344146-x64.exe 4291493, 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344167 Само за защита NDP46-KB4344167-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 за 32-битови системи 4344145 Месечни сборни Windows8.1-KB4344145-x86.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 за 32-битови системи 4344166 Само за защита Windows8.1-KB4344166-x86.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4344145 Месечни сборни Windows8.1-KB4344145-x64.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 за системи, базирани на x64 4344166 Само за защита Windows8.1-KB4344166-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows RT 8.1 4344145 Месечни сборни Windows8.1-KB4344145-arm.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344146 Месечни сборни NDP46-KB4344146-x64.exe 4291493, 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 4344167 Само за защита NDP46-KB4344167-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4344146 Месечни сборни NDP46-KB4344146-x64.exe 4291493, 4340556 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) 4344167 Само за защита NDP46-KB4344167-x64.exe   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4344144 Месечни сборни Windows8-RT-KB4344144-x64.msu 4291495; 4340557 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4344165 Само за защита Windows8-RT-KB4344165-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4344144 Месечни сборни Windows8-RT-KB4344144-x64.msu 4291495; 4340557 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) 4344165 Само за защита Windows8-RT-KB4344165-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4344145 Месечни сборни Windows8.1-KB4344145-x64.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4344166 Само за защита Windows8.1-KB4344166-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4344145 Месечни сборни Windows8.1-KB4344145-x64.msu 4291497; 4340558 Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) 4344166 Само за защита Windows8.1-KB4344166-x64.msu   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x86.msu 4338825 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x64.msu 4338825 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows Server, версия 1709 (Core инсталация) 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x64.msu 4338825 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x86.msu 4338819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x64.msu 4338819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server, версия 1803 (Core инсталация) 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x64.msu 4338819 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи 4343885 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343885-x86.msu 4338826 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 4343885 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343885-x64.msu 4338826 Да  
Инструменти за разработчици Microsoft Visual Studio 2015 актуализация 3 NULL 4456688 Актуализация на защитата VS2015-U3   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft Visual Studio 2017 NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата VS-2017   Може би  
Инструменти за разработчици Microsoft Visual Studio 2017 версия 15.8 NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата VS2017-15.8   Може би  
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
Exchange Server Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 сборен 23 NULL 4340733 Актуализация на защитата Exchange2010-KB4340733-x64 4295699 Може би  
Exchange Server Сборна актуализация на Microsoft Exchange Server 2013 20 NULL 4340731 Актуализация на защитата Exchange2013-KB4340731-x64 4092041 Може би  
Exchange Server Сборна актуализация на Microsoft Exchange Server 2013 21 NULL 4340731 Актуализация на защитата Exchange2013-KB4340731-x64   Може би  
Exchange Server Сборна актуализация за Microsoft Exchange Server 2016 10 NULL 4340731 Актуализация на защитата Exchange2016-KB4340731-x64   Може би  
Exchange Server Microsoft Exchange Server 2016 сборна актуализация 9 NULL 4340731 Актуализация на защитата Exchange2016-KB4340731-x64 4092041 Може би  
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 Click-to-Run (C2R) за 32-битови версии NULL Щракнете, за да изпълни Актуализация на защитата Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) за 32-битови версии Може би  
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 Click-to-Run (C2R) за 64-битови версии NULL Щракнете, за да изпълни Актуализация на защитата Актуализация на канали   Може би  
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-битови версии) NULL 4032223 Актуализация на защитата excel2010-kb4032223-fullfile-x86-glb.exe 4022209 Може би Използвайте "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-битова версия) NULL 4032223 Актуализация на защитата excel2010-kb4032223-fullfile-x64-glb.exe 4022209 Може би Използвайте "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1 NULL 4032241 Актуализация на защитата excel2013-kb4032241-fullfile-RT-glb.exe 4022191 Може би  
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-битови версии) NULL 4032241 Актуализация на защитата excel2013-kb4032241-fullfile-x86-glb.exe 4022191 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-битова версия) NULL 4032241 Актуализация на защитата excel2013-kb4032241-fullfile-x64-glb.exe 4022191 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 (32-битова версия) NULL 4032229 Актуализация на защитата excel2016-kb4032229-fullfile-x86-glb.exe 4022174 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 (64-битова версия) NULL 4032229 Актуализация на защитата excel2016-kb4032229-fullfile-x64-glb.exe 4022174 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3 NULL 4022195 Актуализация на защитата mso2007-kb4022195-fullfile-x86-glb.exe 4018308 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3 NULL 4032213 Актуализация на защитата xlview2007-kb4032213-fullfile-x86-glb.exe 4022151 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битови версии) NULL 3213636 Актуализация на защитата offowc2010-kb3213636-fullfile-x86-glb.exe 3118389 < br >< br > 4022173 Може би Използвайте "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битови версии) NULL 4022198 Актуализация на защитата mso2010-kb4022198-fullfile-x86-glb.exe 4022137 Може би Използвайте "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия) NULL 3213636 Актуализация на защитата offowc2010-kb3213636-fullfile-x64-glb.exe 3118389 < br >< br > 4022173 Може би Използвайте "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия) NULL 4022198 Актуализация на защитата mso2010-kb4022198-fullfile-x64-glb.exe 4022137 Може би Използвайте "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 NULL 4032239 Актуализация на защитата mso2013-kb4032239-fullfile-arm 4018330 Може би  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битови версии) NULL 4032239 Актуализация на защитата mso2013-kb4032239-fullfile-x86-glb.exe 4018330 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия) NULL 4032239 Актуализация на защитата mso2013-kb4032239-fullfile-x64-glb.exe 4018330 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (32-битова версия) NULL 4032233 Актуализация на защитата mso2016-kb4032233-fullfile-x64-glb.exe 4018328 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (64-битова версия) NULL 4032233 Актуализация на защитата mso2016-kb4032233-fullfile-x64-glb.exe 4018328 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) за 32-битови версии NULL Щракнете, за да изпълни Актуализация на защитата Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) за 32-битови версии Може би  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) за 64-битови версии NULL Щракнете, за да изпълни Актуализация на защитата Актуализация на канали   Може би  
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
Microsoft Office 2016 на Microsoft Office за Mac NULL Бележки по изданието Актуализация на защитата 2016 на Microsoft Office за Mac   Не  
Microsoft Office Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 NULL 4032212 Актуализация на защитата xlconv2007-kb4032212-fullfile-x86-glb.exe 4022196 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2 NULL 4032220 Актуализация на защитата wac2010-kb4032220-fullfile-x64-glb.exe 4022203 Може би Не
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1 NULL 4022238 Актуализация на защитата wacserver2013-kb4022238-fullfile-x64-glb.exe 4022183 Може би Не
Microsoft Office Microsoft Office Word Viewer NULL 4092433 Актуализация на защитата wordview-KB4092433-exe_none_ship_x86.exe 4018309 < br >< br > 4011703 Може би Не
Microsoft Office Microsoft Office Word Viewer NULL 4092434 Актуализация на защитата mso-KB4092434-exe_none_ship_x86.exe 4011703 Може би Не
Microsoft Office Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-битови версии) NULL 4032222 Актуализация на защитата outlookloc2010-kb4032222-fullfile-x86-glb.exe 4022205 Може би Използвайте "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-битова версия) NULL 4032222 Актуализация на защитата outlookloc2010-kb4032222-fullfile-x64-glb.exe 4022205 Може би Използвайте "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1 NULL 4032240 Актуализация на защитата outlook2013-kb4032240-arm 4022169 Може би  
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-битови версии) NULL 4032240 Актуализация на защитата outlook2013-kb4032240-fullfile-x86-glb.exe 4022169 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-битова версия) NULL 4032240 Актуализация на защитата outlook2013-kb4032240-fullfile-x64-glb.exe 4022169 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Outlook 2016 (32-битова версия) NULL 4032235 Актуализация на защитата outlook2016-kb4032235-fullfile-x86-glb.exe 4022160 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Outlook 2016 (64-битова версия) NULL 4032235 Актуализация на защитата outlook2016-kb4032235-fullfile-x64-glb.exe 4022160 Може би Да
Microsoft Office Microsoft Outlook 2016 Click-to-Run (C2R) за 32-битови версии NULL Щракнете, за да изпълни Актуализация на защитата Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) за 32-битови версии Може би  
Microsoft Office Microsoft Outlook 2016 Click-to-Run (C2R) за 64-битови версии NULL Щракнете, за да изпълни Актуализация на защитата Актуализация на канали   Може би  
Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (32-битови версии) NULL 4018310 Актуализация на защитата powerpoint2010-kb4018310-fullfile-x86-glb.exe 3128027 Може би Използвайте "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (64-битова версия) NULL 4018310 Актуализация на защитата powerpoint2010-kb4018310-fullfile-x64-glb.exe 3128027 Може би Използвайте "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1 NULL 4018392 Актуализация на защитата pptserverloc2013-kb4018392-fullfile-x64-glb.exe 4011586 < br >< br > 4011586 Може би Не
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1 NULL 4022234 Актуализация на защитата wdsrvloc2013-kb4022234-fullfile-x64-glb.exe 4022179 < br >< br > 4018392 Може би Не
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 NULL 4032256 Актуализация на защитата sts2016-kb4032256-fullfile-x64-glb.exe 4022228 Може би Не
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 NULL 4022236 Актуализация на защитата xlsrvloc2013-kb4022236-fullfile-x64-glb.exe 4018391 Може би Не
Microsoft Office Word Automation Services Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 4032215 Актуализация на защитата wdsrv2010-kb4032215-fullfile-x64-glb.exe 4022197 Може би Не
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
SQL Server Microsoft SQL Server, 2016 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 NULL 4458842 Актуализация на защитата SQLServer2016-KB4458842-x64.exe 4293801 Може би  
SQL Server Microsoft SQL Server, 2016 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 (CU) NULL 4293808 Актуализация на защитата SQLServer2016-KB4293808-x64.exe 4058561 Може би  
SQL Server Microsoft SQL Server, 2016 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4293802 Актуализация на защитата SQLServer2016-KB4293802-x64.exe   Може би  
SQL Server Microsoft SQL Server, 2016 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 (CU) NULL 4458621 Актуализация на защитата SQLServer2016-KB4458621-x64.exe   Може би  
SQL Server Microsoft SQL Server, 2017 за системи, базирани на x64 NULL 4293803 Актуализация на защитата SQLServer2017-KB4293803-x64.exe 4057122 Може би  
SQL Server Microsoft SQL Server, 2017 за системи, базирани на x64 (CU) NULL 4293805 Актуализация на защитата SQLServer2017-KB4293805-x64.exe 4058562 Може би  
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
Windows Windows 10 за 32-битови системи NULL 4343892 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343892-x86.msu 4338829 Да  
Windows Windows 10 за системи, базирани на x64 NULL 4343892 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343892-x64.msu 4338829 Да  
Windows Версия на Windows 10 1607 за 32-битови системи NULL 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x86.msu 4338814 Да  
Windows Версия на Windows 10 1607 за системи, базирани на x64 NULL 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Windows Версия на Windows 10 1703 за 32-битови системи NULL 4343885 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343885-x86.msu 4338826 Да  
Windows Версия на Windows 10 1703 за системи, базирани на x64 NULL 4343885 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343885-x64.msu 4338826 Да  
Windows Версия на Windows 10 1709 за 32-битови системи NULL 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x86.msu 4338825 Да  
Windows Версия на Windows 10 1709 за системи, базирани на x64 NULL 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x64.msu 4338825 Да  
Windows Версия на Windows 10 1803 за 32-битови системи NULL 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x86.msu 4338819 Да  
Windows Версия на Windows 10 1803 за системи, базирани на x64 NULL 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x64.msu 4338819 Да  
Windows Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 NULL 4343899 Само за защита Windows6.1-KB4343899-x86.msu   Да  
Windows Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1 NULL 4343900 Месечни сборни Windows6.1-KB4343900-x86.msu 4338818 Да  
Windows Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 NULL 4343899 Само за защита Windows6.1-KB4343899-x64.msu   Да  
Windows Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 NULL 4343900 Месечни сборни Windows6.1-KB4343900-x64.msu 4338818 Да  
Windows Windows 8.1 за 32-битови системи NULL 4343888 Само за защита Windows8.1-KB4343888-x86.msu   Да  
Windows Windows 8.1 за 32-битови системи NULL 4343898 Месечни сборни Windows8.1-KB4343898-x86.msu 4338815 Да  
Windows Windows 8.1 за системи, базирани на x64 NULL 4343888 Само за защита Windows8.1-KB4343888-x64.msu   Да  
Windows Windows 8.1 за системи, базирани на x64 NULL 4343898 Месечни сборни Windows8.1-KB4343898-x64.msu 4338815 Да  
Windows Windows RT 8.1 NULL 4343898 Месечни сборни Windows8.1-KB4343898-arm.msu 4338815 Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4338380 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338380-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4340937 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340937-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4340939 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340939-x86.msu   Да  
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4341832 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4341832-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4343674 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4343674-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2 NULL 4344104 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4344104-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4338380 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338380-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4340937 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340937-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4340939 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340939-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4341832 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4341832-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4343674 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4343674-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4344104 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4344104-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4338380 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338380-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4340937 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340937-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4340939 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340939-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4341832 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4341832-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4343674 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4343674-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium базирани системи със Service Pack 2 NULL 4344104 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4344104-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4338380 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338380-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4340937 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340937-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4340939 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340939-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4341832 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4341832-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4343674 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4343674-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 NULL 4344104 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4344104-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4338380 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4338380-x64.msu   Да  
ProductFamily Продукт InstalledOn KBNumber PackageType Име на пакет Supersedence Рестартиране Uninstallable
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4340937 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340937-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4340939 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4340939-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4341832 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4341832-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4343674 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4343674-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 x64-базирани системи Service Pack 2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4344104 Актуализация на защитата Windows6.0-KB4344104-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на Itanium със Service Pack 1 NULL 4343899 Само за защита Windows6.1-KB4343899-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на Itanium със Service Pack 1 NULL 4343900 Месечни сборни Windows6.1-KB4343900-ia64.msu 4338818 Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 NULL 4343899 Само за защита Windows6.1-KB4343899-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 NULL 4343900 Месечни сборни Windows6.1-KB4343900-x64.msu 4338818 Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) NULL 4343899 Само за защита Windows6.1-KB4343899-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за x64 базирани системи Service Pack 1 (ядро на сървър инсталация) NULL 4343900 Месечни сборни Windows6.1-KB4343900-x64.msu 4338818 Да  
Windows Windows Server 2012 NULL 4343896 Само за защита Windows8-RT-KB4343896-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 NULL 4343901 Месечни сборни Windows8-RT-KB4343901-x64.msu 4338830 Да  
Windows Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) NULL 4343896 Само за защита Windows8-RT-KB4343896-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 (инсталация на ядро на сървър) NULL 4343901 Месечни сборни Windows8-RT-KB4343901-x64.msu 4338830 Да  
Windows Windows Server 2012 R2 NULL 4343888 Само за защита Windows8.1-KB4343888-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 R2 NULL 4343898 Месечни сборни Windows8.1-KB4343898-x64.msu 4338815 Да  
Windows Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4343888 Само за защита Windows8.1-KB4343888-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 R2 (ядро на сървър инсталация) NULL 4343898 Месечни сборни Windows8.1-KB4343898-x64.msu 4338815 Да  
Windows Windows Server 2016 NULL 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Windows Windows Server 2016 (ядро на сървър инсталация) NULL 4343887 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343887-x64.msu 4338814 Да  
Windows Windows Server, версия 1709 (Core инсталация) NULL 4343897 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343897-x64.msu 4338825 Да  
Windows Windows Server, версия 1803 (Core инсталация) NULL 4343909 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4343909-x64.msu 4338819 Да