Информация за разполагане на актуализацията на защитата: 9 октомври 2018 г.


Информация за разполагане


Група "продукти" Продукт Инсталиран на KBNumber Тип на пакета Име на пакета Supersedence Отскачам Uninstallable
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 за 32-битови системи 4462922 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462922-x86.msu 4457132 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 за x64-базирани системи 4462922 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462922-x64.msu 4457132 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи 4462917 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462917-x86.msu 4457131 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи 4462917 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462917-x64.msu 4457131 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи 4462937 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462937-x86.msu 4457138 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи 4462937 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462937-x64.msu 4457138 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи 4462918 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462918-x86.msu 4457142 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи 4462918 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462918-x64.msu 4457142 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи 4462919 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462919-x86.msu 4457128 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи 4462919 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462919-x64.msu 4457128 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи 4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-x86.msu   Да  
Браузър Internet Explorer 11 Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64 4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-arm64.msu   Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи 4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-x64.msu   Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1 4462923 Месечен сбор Windows6.1-KB4462923-x86.msu 4457144 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1 4462949 Кумулативно т. е. IE11-Windows6.1-KB4462949-X86.msu 4457426 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 4462923 Месечен сбор Windows6.1-KB4462923-x64.msu 4457144 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 4462949 Кумулативно т. е. IE11-Windows6.1-KB4462949-X64.msu 4457426 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8,1 за 32-битови системи 4462926 Месечен сбор Windows8.1-KB4462926-x86.msu 4457129 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8,1 за 32-битови системи 4462949 Кумулативно т. е. Windows8.1-KB4462949-x86.msu 4457426 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8,1 за x64-базирани системи 4462926 Месечен сбор Windows8.1-KB4462926-x64.msu 4457129 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows 8,1 за x64-базирани системи 4462949 Кумулативно т. е. IE11-Windows6.1-KB4462949-X64.msu 4457426 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows RT 8,1 4462926 Месечен сбор Windows8.1-KB4462926-arm.msu 4457129 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 4462923 Месечен сбор Windows6.1-KB4462923-x64.msu 4457144 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 4462949 Кумулативно т. е. IE11-Windows6.1-KB4462949-X64.msu 4457426 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4462926 Месечен сбор Windows8.1-KB4462926-x64.msu 4457129 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4462949 Кумулативно т. е. Windows8.1-KB4462949-x64.msu 4457426 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4462917 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462917-x64.msu 4457131 Да  
Браузър Internet Explorer 11 Windows Server 2019 4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-x64.msu   Да  
Група "продукти" Продукт Инсталиран на KBNumber Тип на пакета Име на пакета Supersedence Отскачам Uninstallable
Браузър Microsoft Edge Windows 10 за 32-битови системи 4462922 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462922-x86.msu 4457132 Да  
Браузър Microsoft Edge Windows 10 за x64-базирани системи 4462922 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462922-x64.msu 4457132 Да  
Браузър Microsoft Edge Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи 4462917 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462917-x64.msu 4457131 Да  
Браузър Microsoft Edge Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи 4462917 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462917-x64.msu 4457131 Да  
Браузър Microsoft Edge Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи 4462937 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462937-x86.msu 4457138 Да  
Браузър Microsoft Edge Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи 4462937 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462937-x64.msu 4457138 Да  
Браузър Microsoft Edge Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи 4462918 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462918-x86.msu 4457142 Да  
Браузър Microsoft Edge Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи 4462918 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462918-x64.msu 4457142 Да  
Браузър Microsoft Edge Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи 4462919 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462919-x86.msu 4457128 Да  
Браузър Microsoft Edge Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи 4462919 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462919-x64.msu 4457128 Да  
Браузър Microsoft Edge Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи 4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-x86.msu   Да  
Браузър Microsoft Edge Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64 4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-arm64.msu   Да  
Браузър Microsoft Edge Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи 4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-x64.msu   Да  
Браузър Microsoft Edge Windows Server 2016 4462917 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462917-x64.msu 4457131 Да  
Браузър Microsoft Edge Windows Server 2019 4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-x64.msu   Да  
Група "продукти" Продукт Инсталиран на KBNumber Тип на пакета Име на пакета Supersedence Отскачам Uninstallable
Инструменти за разработчици Лазурен Лот Edge   Бележки по изданието Актуализация на защитата Azure Лот Edge октомври CVE-2018-8531   Да  
Инструменти за разработчици ChakraCore   Бележки по изданието Актуализация на защитата GitHub отворен код   Може  
Инструменти за разработчици Център за клиентско обслужване SDK за Azure Лот   Бележки по изданието Актуализация на защитата Център за клиентско обслужване SDK за Azure Лот Октомври 2018   Да  
Инструменти за разработчици Студио за управление на SQL Server 17,9   Бележки по изданието Актуализация на защитата SSMS 17,9 – октомври 2018   Да  
Инструменти за разработчици Студио за управление на SQL Server 18,0 (предварителен преглед 4)   Бележки по изданието Актуализация на защитата SSMS 18,0 – Октомври 2018   Да  
Сървър на Exchange Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3   2565063 Актуализация на защитата vcredist   Може  
Сървър на Exchange Microsoft Exchange Server 2013   2565063 Актуализация на защитата vcredist   Може  
Сървър на Exchange Сборна актуализация на Microsoft Exchange Server 2013   4459266 Актуализация на защитата Exchange2013-KB4459266-x64 4340731 Може  
Сървър на Exchange Microsoft Exchange Server 2016   2565063 Актуализация на защитата vcredist   Може  
Сървър на Exchange Сборна актуализация 10 за Microsoft Exchange Server 2016   4459266 Актуализация на защитата Exchange2016-KB4459266-x64 4340731 Може  
Група "продукти" Продукт Инсталиран на KBNumber Тип на пакета Име на пакета Supersedence Отскачам Uninstallable
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)   4461466 Актуализация на защитата excel2010-kb4461466-fullfile-x86-glb.exe 4227175 Може Да
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)   4461466 Актуализация на защитата excel2010-kb4461466-fullfile-x64-glb.exe 4227175 Може Да
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1   4461460 Актуализация на защитата 4461460 – Excel 2013 RT 4092479 Може Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)   4461460 Актуализация на защитата excel2013-kb4461460-fullfile-x86-glb.exe 4092479 Може Да
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)   4461460 Актуализация на защитата excel2013-kb4461460-fullfile-x64-glb.exe 4092479 Може Да
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 (32-битова версия)   4461448 Актуализация на защитата excel2016-kb4461448-fullfile-x86-glb.exe 4092460 Може Да
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 (64-битова версия)   4461448 Актуализация на защитата excel2016-kb4461448-fullfile-x64-glb.exe 4092460 Може Да
Microsoft Office Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3   4092444 Актуализация на защитата ogl2007-kb4092444-fullfile-x86-glb.exe 4011202 Може Да
Група "продукти" Продукт Инсталиран на KBNumber Тип на пакета Име на пакета Supersedence Отскачам Uninstallable
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)   4092437 Актуализация на защитата kb24286772010-kb4092437-fullfile-x86-glb.exe 4022200 Може Да
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)   4092483 Актуализация на защитата mso2010-kb4092483-fullfile-x86-glb.exe 4022198 Може Да
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)   4461466 Актуализация на защитата excel2010-kb4461466-fullfile-x86-glb.exe 4227175 Може Да
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)   4092437 Актуализация на защитата kb24286772010-kb4092437-fullfile-x64-glb.exe 4022200 Може Да
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)   4092483 Актуализация на защитата mso2010-kb4092483-fullfile-x64-glb.exe 4022198 Може Да
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)   4461466 Актуализация на защитата excel2010-kb4461466-fullfile-x64-glb.exe 4227175 Може Да
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1   4461445 Актуализация на защитата 4461445-Office 2013 RT 4032239 Може Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)   4461445 Актуализация на защитата mso2013-kb4461445-fullfile-x86-glb.exe 4032239 Може Да
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)   4461445 Актуализация на защитата mso2013-kb4461445-fullfile-x64-glb.exe 4032239 Може Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (32-битова версия)   4461437 Актуализация на защитата mso2016-kb4461437-fullfile-x86-glb.exe 4032233 Може Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (64-битова версия)   4461437 Актуализация на защитата mso2016-kb4461437-fullfile-x64-glb.exe 4032233 Може Да
Microsoft Office Microsoft Office 2016 за Mac   Бележки по изданието Актуализация на защитата Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието   Не  
Microsoft Office Microsoft Office 2019 за 32-битови издания   Щракнете, за да изпълните Актуализация на защитата Актуализиране на каналите   Не  
Microsoft Office Microsoft Office 2019 за 64-битови издания   Щракнете, за да изпълните Актуализация на защитата Актуализиране на каналите   Не  
Microsoft Office Пакет за съвместимост на Microsoft Office със Service Pack 3   4092444 Актуализация на защитата ogl2007-kb4092444-fullfile-x86-glb.exe 4011202 Може Да
Група "продукти" Продукт Инсталиран на KBNumber Тип на пакета Име на пакета Supersedence Отскачам Uninstallable
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2   4227167 Актуализация на защитата wac2010-kb4227167-fullfile-x64-glb.exe 4032220 Може Не
Microsoft Office Програма за преглед на Microsoft Office Word   4092464 Актуализация на защитата 11.0.6786.5005_gdiplus-KB4092464-exe_none_ship_x86_x-none 4032214 Може  
Microsoft Office Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)   4227170 Актуализация на защитата outlookloc2010-kb4227170-fullfile-x86-glb.exe 4032222 Може Да
Microsoft Office Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)   4227170 Актуализация на защитата outlookloc2010-kb4227170-fullfile-x64-glb.exe 4032222 Може Да
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1   4092477 Актуализация на защитата 4092477 – Outlook 2013 RT 4032240 Може Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)   4092477 Актуализация на защитата outlook2013-kb4092477-fullfile-x86-glb.exe 4032240 Може Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)   4092477 Актуализация на защитата outlook2013-kb4092477-fullfile-x64-glb.exe 4032240 Може Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Outlook 2016 (32-битово издание)   4461440 Актуализация на защитата outlook2016-kb4461440-fullfile-x86-glb.exe 4032235 Може Да
Microsoft Office Microsoft Outlook 2016 (64-битово издание)   4461440 Актуализация на защитата outlook2016-kb4461440-fullfile-x64-glb.exe 4032235 Може Да
Група "продукти" Продукт Инсталиран на KBNumber Тип на пакета Име на пакета Supersedence Отскачам Uninstallable
Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)   4092482 Актуализация на защитата powerpoint2010-kb4092482-fullfile-x86-glb.exe 4018310 Може Да
Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)   4092482 Актуализация на защитата powerpoint2010-kb4092482-fullfile-x64-glb.exe 4018310 Може Да
Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2013 RT Service Pack 1   4092453 Актуализация на защитата 4092453-PowerPoint 2013 RT 4011069 Може Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)   4092453 Актуализация на защитата powerpoint2013-kb4092453-fullfile-x86-glb.exe 4011069 Може Да
Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)   4092453 Актуализация на защитата powerpoint2013-kb4092453-fullfile-x64-glb.exe 4011069 Може Да
Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2016 (32-битова версия)   4461434 Актуализация на защитата powerpoint2016-kb4461434-fullfile-x86-glb.exe 4011041 Може Да
Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2016 (64-битова версия)   4461434 Актуализация на защитата powerpoint2016-kb4461434-fullfile-x64-glb.exe 4011041 Може Да
Microsoft Office Microsoft PowerPoint Viewer 2007   4092444 Актуализация на защитата ogl2007-kb4092444-fullfile-x86-glb.exe 4011202 Може Да
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1   4461450 Актуализация на защитата coreserverloc2013-kb4461450-fullfile-x64-glb.exe 4092470 Може Не
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016   4461447 Актуализация на защитата sts2016-kb4461447-fullfile-x64-glb.exe 4092459 Може Не
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2   4092481 Актуализация на защитата wdsrv2010-kb4092481-fullfile-x64-glb.exe 4032215 Може Не
Microsoft Office Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)   4092439 Актуализация на защитата word2010-kb4092439-fullfile-x86-glb.exe 4022202 Може Да
Microsoft Office Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)   4092439 Актуализация на защитата word2010-kb4092439-fullfile-x64-glb.exe 4022202 Може Да
Microsoft Office Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1   4461457 Актуализация на защитата 4461457-Word 2013 RT 4032246 Може Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)   4461457 Актуализация на защитата word2013-kb4461457-fullfile-x86-glb.exe 4032246 Може Да
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)   4461457 Актуализация на защитата word2013-kb4461457-fullfile-x64-glb.exe 4032246 Може Да
Microsoft Office Microsoft Word 2016 (32-битова версия)   4461449 Актуализация на защитата word2016-kb4461449-fullfile-x86-glb.exe 4092447 Може Да
Microsoft Office Microsoft Word 2016 (64-битова версия)   4461449 Актуализация на защитата word2016-kb4461449-fullfile-x64-glb.exe 4092447 Може Да
Microsoft Office Office 365 PROPLUS за 32-битови системи   Щракнете, за да изпълните Актуализация на защитата Актуализиране на каналите   Не  
Microsoft Office Office 365 PROPLUS за 64-битови системи   Щракнете, за да изпълните Актуализация на защитата Актуализиране на каналите   Не  
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2010 32-битово издание   4022138 Актуализация на защитата pptview2010-kb4022138-fullfile-x86-glb.exe 3128030 Може Да
Група "продукти" Продукт Инсталиран на KBNumber Тип на пакета Име на пакета Supersedence Отскачам Uninstallable
Windows Windows 10 за 32-битови системи   4462922 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462922-x86.msu 4457132 Да  
Windows Windows 10 за x64-базирани системи   4462922 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462922-x64.msu 4457132 Да  
Windows Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи   4462917 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462917-x86.msu 4457131 Да  
Windows Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи   4462917 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462917-x64.msu 4457131 Да  
Windows Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи   4462937 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462937-x86.msu 4457138 Да  
Windows Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи   4462937 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462937-x64.msu 4457138 Да  
Windows Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи   4462918 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462918-x86.msu 4457142 Да  
Windows Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи   4462918 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462918-x64.msu 4457142 Да  
Windows Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи   4462919 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462919-x86.msu 4457128 Да  
Windows Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи   4462919 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462919-x64.msu 4457128 Да  
Windows Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи   4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-x86.msu   Да  
Windows Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи   4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-x64.msu   Да  
Windows Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1   4462915 Само за защита Windows6.1-KB4462915-x86.msu   Да  
Windows Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1   4462923 Месечен сбор Windows6.1-KB4462923-x86.msu 4457144 Да  
Windows Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1   4462915 Само за защита Windows6.1-KB4462915-x64.msu   Да  
Windows Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1   4462923 Месечен сбор Windows6.1-KB4462923-x64.msu 4457144 Да  
Windows Windows 8,1 за 32-битови системи   4462926 Месечен сбор Windows8.1-KB4462926-x64.msu 4457129 Да  
Windows Windows 8,1 за 32-битови системи   4462926 Месечен сбор Windows8.1-KB4462926-x86.msu 4457129 Да  
Windows Windows 8,1 за 32-битови системи   4462941 Само за защита Windows8.1-KB4048958-x86.msu   Да  
Windows Windows 8,1 за 32-битови системи   4462941 Само за защита Windows8.1-KB4462941-x64.msu   Да  
Windows Windows 8,1 за x64-базирани системи   4462926 Месечен сбор Windows8.1-KB4462926-x64.msu 4457129 Да  
Windows Windows 8,1 за x64-базирани системи   4462941 Само за защита Windows8.1-KB4462941-x64.msu   Да  
Windows Windows RT 8,1   4462926 Месечен сбор Windows8.1-KB4462926-arm.msu 4457129 Да  
Група "продукти" Продукт Инсталиран на KBNumber Тип на пакета Име на пакета Supersedence Отскачам Uninstallable
Windows Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2   4463097 Месечен сбор Windows6.0-KB4463097-x86.msu 4458010 Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2   4463104 Само за защита Windows6.0-KB4463104-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)   4463097 Месечен сбор Windows6.0-KB4463097-x86.msu 4458010 Да  
Windows Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)   4463104 Само за защита Windows6.0-KB4463104-x86.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2   4463097 Месечен сбор Windows6.0-KB4463097-ia64.msu 4458010 Да  
Windows Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2   4463104 Само за защита Windows6.0-KB4463097-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2   4463097 Месечен сбор Windows6.0-KB4463097-x64.msu 4458010 Да  
Windows Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2   4463104 Само за защита Windows6.0-KB4463104-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)   4463097 Месечен сбор Windows6.0-KB4463097-x64.msu 4458010 Да  
Windows Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)   4463104 Само за защита Windows6.0-KB4463104-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за Itanium-базиран системен сервизен пакет 1   4462915 Само за защита Windows6.1-KB4462915-ia64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за Itanium-базиран системен сервизен пакет 1   4462923 Месечен сбор Windows6.1-KB4462923-ia64.msu 4457144 Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1   4462915 Само за защита Windows6.1-KB4462915-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1   4462923 Месечен сбор Windows6.1-KB4462923-x64.msu 4457144 Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)   4462915 Само за защита Windows6.1-KB4462915-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)   4462923 Месечен сбор Windows6.1-KB4462923-x64.msu 4457144 Да  
Група "продукти" Продукт Инсталиран на KBNumber Тип на пакета Име на пакета Supersedence Отскачам Uninstallable
Windows Windows Server 2012   4462929 Месечен сбор Windows8-RT-KB4462929-x64.msu 4457135 Да  
Windows Windows Server 2012   4462931 Само за защита Windows8-RT-KB4048959-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)   4462929 Месечен сбор Windows8-RT-KB4462929-x64.msu 4457135 Да  
Windows Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)   4462931 Само за защита Windows8-RT-KB4048959-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 R2   4462926 Месечен сбор Windows8.1-KB4462926-x64.msu 4457129 Да  
Windows Windows Server 2012 R2   4462941 Само за защита Windows8.1-KB4462941-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)   4462926 Месечен сбор Windows8.1-KB4462926-x64.msu 4457129 Да  
Windows Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)   4462941 Само за защита Windows8.1-KB4462941-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2016   4462917 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462917-x64.msu 4457131 Да  
Windows Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)   4462917 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462917-x64.msu 4457131 Да  
Windows Windows Server 2019   4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-x64.msu   Да  
Windows Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)   4464330 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4464330-x64.msu   Да  
Windows Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)   4462918 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462918-x64.msu 4457142 Да  
Windows Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)   4462919 Актуализация на защитата Windows10.0-KB4462919-x64.msu 4457128 Да