Изпълнението на много версии на Internet Explorer в един екземпляр на Windows не се поддържа

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Изпълнението на много версии на Windows Internet Explorer или части от Windows Internet Explorer в един екземпляр на Windows е нелицензирано и неподдържано решение. Microsoft силно не одобрява използването на решения или услуги (на хост или локални), при които се препакетират изпълнимите компоненти на Internet Explorer или части от тези компоненти в една отделна инсталация. Всякакви опити за препакетиране на Windows, за да се изпълняват много версии на Internet Explorer от такива пакети в един екземпляр на Windows, ще доведе до конфигурация, която не се поддържа от услугите на отдела за поддръжка на клиенти на Microsoft.

Това изложение включва решения, които се опитват да включат виртуализация на ниво "приложение", за да се изпълняват много препакетирани версии на Windows Internet Explorer от такива пакети в един екземпляр на операционната система.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Microsoft поддържа решения, които разрешават виртуализираното използване на много версии на Windows Internet Explorer посредством отделна инсталация на операционната система. Това означава, че за всяка операционна система се поддържа само един екземпляр на Windows Internet Explorer.

Microsoft предлага най-добри практики, упътване и инструменти, за да съдейства на клиентите си при мигрирането от Windows Internet Explorer 6 към Windows Internet Explorer 8.За да научите повече, посетете следните уеб сайтове на Microsoft:

Решения за виртуализиране на Internet Explorer

Мигриране от Internet Explorer 6 към Internet Explorer 8 (виртуална кръгла маса)

Въпроси на съвместимостта на приложенията при мигриране към Internet Explorer 8 (за ИТ професионалисти)

Въпроси на съвместимостта на приложенията при мигриране към Internet Explorer 8 (за разработчици)

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКАTA, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА MICROSOFT

Ресурси за поддръжка:

За оставане на IE6 като временно решение при клиенти, които не искат да надстройват или пренаписват страниците си:

1)Windows Server 2003 TS за IE6

ИЛИ

2)MED-V SP1

http://blogs.technet.com/mdop/archive/2009/01/15/microsoft-enterprise-desktop-virtualization-med-v-beta-is-publicly-available.aspx

ИЛИ

3)Опции за XP режим. Връзки към видеофилми:

http://edge.technet.com/Media/Windows-7-XP-Mode-User-Experience/

http://channel9.msdn.com/posts/Jafa/FTW-IE6-IE7-IE8-Chrome--Firefox-running-together-on-Windows-7/

Понастоящем Microsoft не поддържа решения, които използват виртуализация на ниво приложение. Това включва решения, които се изпълняват от други доставчици.

Стъпки за възпроизвеждане.

Номер на грешка за продукта:
ИД на автор (nmanis):
ИД на записал текста (nmanis):
ИД на технически редактор (ginana):
Потвърждение, че статията е прегледана от технически редактор: Да
Потвърждение, че статията е одобрена за публикуване: Да
Свойства

ИД на статията: 2020599 – Последен преглед: 14.04.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка