Грешка в ИД на събитие 41 от ядрото на Windows в Windows 7 или Windows Server 2008 R2: "Системата се рестартира, без първо да се е затворила както трябва"

СИМПТОМИ

Компютърът ви се рестартира и в регистрационния файл за събития се регистрира съобщение за критична грешка:Разделът По-подробно показва следната информация:Забележка Възможно е стойностите за стоп грешката BugcheckCode и BugcheckParameters да се различават.

ПРИЧИНА

ИД на събитие за захранването на ядрото: грешка 41 се генерира при различни случаи, когато компютърът се изключва или рестартира неочаквано. При стартирането на компютър с Windows се извършва проверка, за да се определи дали той се е изключил правилно. Ако компютърът не се е изключил правилно, се генерира съобщение за събитие 41 за захранването на ядрото. При следните три сценария може да се генерира събитие 41.

Сценарий 1
Възниква стоп грешка и компютърът се рестартира. Когато възникне стоп грешка, данните за нея се записват в ИД на събитие 41 като част от допълнителните данни за събитието. Възможно е да има случаи, при които информацията за кода на стоп грешката да не може да се запише преди рестартирането или изключването на компютъра. Тези случаи са разгледани в сценарий 3.

Забележка Данните за BugcheckCode в събитието са записани в десетичен формат, а не в по-често срещания шестнадесетичен формат. Затова десетичната стойност трябва да бъде конвертирана в шестнадесетична. Това е обяснено по-подробно в раздела "Решение".

Сценарий 2
Бутонът за захранването на компютъра е натиснат и задържан за най-малко четири секунди. Това действие е отбелязано в данните за събитието като запис PowerButtonTimestamp, който има стойност, различна от 0 (нула). Възможно е да има случаи, при които ние не можем да запишем информацията за PowerButtonTimestamp преди рестартирането или изключването на компютъра. Тези случаи са разгледани в сценарий 3.
Сценарий 3
Кодът на стоп грешка и PowerButtonTimestamp са изредени в списъка със стойност нула. Имайте предвид например следните сценарии:
 • Стойността на стоп грешката BugcheckCode в списъка е нула. Различни обстоятелства могат да попречат информацията за стоп грешката BugcheckCode да бъде записана преди рестартирането или изключването на компютъра. В този случай се регистрира стойност нула за BugcheckCode. Възможен е също вариант, при който не е възникнала стоп грешка и изключването се дължи на загуба на захранване. На преносим компютър например това може да означава, че е извадена батерията или тя е напълно изтощена. А при настолен компютър това може и да означава, че кабелът на компютъра е изваден от контакта или че е имало прекъсване на захранването.
 • Стойността на PowerButtonTimestamp в списъка е нула. Различни обстоятелства могат да попречат информацията за PowerButtonTimestamp да бъде записана преди рестартирането или изключването на компютъра. В този случай се записва стойност нула. Може да се случи, ако бутонът за захранването е натиснат и задържан за най-малко четири секунди и същевременно Windows извършва операция, която му пречи да запише събитието на диска. Можете също да се сблъскате с този сценарии, ако компютърът е бил хардуерно заключен и следователно не е можел да отговори на никакви входни данни и захранването му е трябвало да бъде изключено. За да определите дали компютърът не отговаря, можете да се опитате да натиснете CAPS LOCK и да видите дали ще светне индикаторът за главни букви на клавиатурата.


РАЗРЕШЕНИЕ

Събитие 41 се използва, за да се отчете, че нещо непредвидено се е случило, което пречи на правилното затваряне на Windows. Поради това е възможно невинаги да има достатъчно информация, за да се реши какво точно се е случило. За да се определи какво може да се е случило и да се намери евентуално решение, е важно да се знае какво е правил компютърът непосредствено преди възникването на събитието.

Ако събитие 41 е регистрирано поради прекъсване в захранването на компютъра, може да обмислите закупуването на непрекъсваем източник на захранване (UPS), като резервно захранване на батерии. Възможно е това поведение да е предизвикано от източник на захранване с недостатъчна мощност или от повреден източник на захранване. Ако сте добавили например RAM, допълнителни устройства или твърд диск, когато е възникнал този проблем, е възможно източникът на захранване да е причина за него.

Сценарий 1: Компютърът се рестартира и в данните за събитието има стоп грешка BugcheckCode
Ако записът за стоп грешка BugcheckCode в данните за ИД на събитието не е нула, трябва да конвертирате стойността на BugcheckCode от десетична в шестнадесетична. В повечето документации за кодове на стоп грешки кодът е посочен като шестнадесетична, а не като десетична стойност. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт и след това въведете calc в полето за търсене.
 2. Щракнете върху Изглед и след това върху Програмист.
 3. Уверете се, че бутонът за избор Dec е избран в лявата част на калкулатора.
 4. Използвайте клавиатурата, за да въведете десетичната стойност от стойността на BugcheckCode.
 5. Щракнете върху бутона за избор Hex в лявата част на калкулатора.
Забележка Сега стойността, показвана от калкулатора, е шестнадесетичният код. Повторете тези стъпки за другите стойности, различни от нула.

Следващият пример съдържа запис за стоп грешка BugcheckCode от ИД на събитие 41:

EventData
  BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
  BugcheckParameter2 0xfffffa80029c5060 
  BugcheckParameter3 0xfffff8000403d518
  BugcheckParameter4 0xfffffa800208c010
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Конвертира се в 0x9f (0x3, 0xfffffa80029c5060, 0xfffff8000403d518, 0xfffffa800208c010)


Забележка Тези нули, които се намират пред кода, обикновено не се показват. Когато записът за BugcheckCode се конвертира в шестнадесетичен формат, трябва да има осем цифри. Например 0x9F обикновено се документира като 0x0000009f, а 0xA – като 0x0000000A. След като разберете шестнадесетичната стойност, посетете support.microsoft.com и извършете търсене за конвертирания шестнадесетичен код (0x0000009f) и думата bugcheck.

За повече информация относно "Как се отстраняват грешки при сривове на синия екран в системен режим (за начинаещи)", посетете следния блог в TechNet:

Сценарий 2: Изключване на компютъра чрез натискане и задържане на бутона за захранване
Ако имате възможност за избор, за предпочитане е да затворите Windows, като щракнете върху Старт и след това върху опция за изключване на компютъра. В този случай операционната система затваря всички файлове и уведомява всички изпълняващи се услуги и приложения, така че те да могат да запишат данните на диска и да изчистят всички кешове.

Ако се налага да натиснете и задържите бутона за захранване, за да заобиколите проблем, който ограничава възможностите на компютъра да функционира според очакванията, трябва да пуснете питане за възникналите симптоми, за да получите помощ при отстраняването на неизправностите. Някои от ключовите думи, които можете да използвате в търсенето, са "hang" (увисване), "responding" (отговаряне) и "blank screen" (празен екран).

За допълнителна информация относно конкретна ситуация, при която компютърът може да спре да отговаря, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
974476 Компютърът престава да реагира при възобновяване на работата на USB устройство от състояние на временно изключване на USB в Windows 7 или Windows Server 2008 R2Можете също да посетите центъра за решения за Windows 7, за да получите помощ при отстраняването на неизправности. За целта посетете следния уеб сайт на Microsoft:


Сценарий 3: Системата се рестартира неочаквано и няма посочена стоп грешка BugcheckCode или компютърът не реагира изобщо (хардуерно увисване)

За да проверите дали е възникнал този сценарий, натиснете клавиша CAPS LOCK на клавиатурата. При това, ако индикаторът за CAPS LOCK на клавиатурата не се промени, когато натиснете клавиша CAPS LOCK, вероятно компютърът не реагира изобщо (хардуерно увисване).

Този сценарий обикновено показва проблем с хардуера. Друг вариант е проблемът да се предизвиква от драйвер. За да успеете да установите проблема, проверете следните неща:
 1. Овърклокинг: Забранете овърклокинга и вижте дали проблемът възниква, когато системата се стартира при правилната скорост.
 2. Проверка на паметта: Проверете паметта чрез програма за проверка на паметта. Уверете се, че всяка карта с памет има еднаква скорост с тази на останалите и е конфигурирана правилно в системата.
 3. Източник на захранване: Уверете се, че източникът на захранване е достатъчно мощен, за да може да захранва инсталираните устройства. Ако сте инсталирали памет, по-нов процесор или допълнителни устройства или сте добавили външни устройства, те могат да имат нужда от повече енергия, отколкото съответно текущият източник на захранване може да осигури.
 4. Прегряване: Проверете дали системата не прегрява, като проверите вътрешната температура на хардуера.
 5. Настройки по подразбиране: Използвайте настройките по подразбиране и стартирайте системата.

Ако видите, че компютърът генерира стоп грешка, съдържаща стойност за BugcheckCode, която не е отчетена в ИД на събитие 41, променете поведението на рестартиране на компютъра. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху Моят компютър и изберете Свойства.
 2. Щракнете върху Допълнителни системни настройки.
 3. Щракнете върху раздела Разширени.
 4. В раздела Стартиране и възстановяване щракнете върху Настройки.
 5. Щракнете, за да изчистите отметката от квадратчето Автоматично рестартирай.

Свойства

ИД на статията: 2028504 – Последен преглед: 11.08.2010 г. – Редакция: 1

Обратна връзка