Съвети за пестене на заряда на батерията

По-долу са описани няколко неща, които можете да направите, за да удължите живота на батерията на вашия компютър.

Използване на икономичен режим на батерията
Промяна на настройките на дисплея и захранването
Изключване на елементите, които не използвате
Промяна на настройките за синхронизиране
Още неща, които можете да направите


Свойства

ИД на статията: 20443 – Последен преглед: 30.09.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка