Приложения за аксесоари и известия

Аксесоарите са помощни устройства, които взаимодействат или се синхронизират с вашия телефон с Windows 10 Mobile, като например смарт часовници, активни телефонни калъфи, устройства за проследяване на фитнес режим и будилници.

Някои аксесоари могат да получават известия от телефона ви, така че да можете да държите телефона в джоба или чантата си и все пак да получите това важно текстово съобщение или напомняне.

Известията може да включват следното:

  • Известия за телефонни обаждания, включително ИД на обаждащия се
  • SMS съобщения, включително подател и основен текст
  • Напомняния
  • Аларми
  • Банери с известия от други производители
  • Имейл съобщения
  • Метаданни за възпроизвеждане на мултимедия

Приложения на аксесоари

Аксесоарите получават известия чрез помощно приложение на аксесоари, което се изпълнява на телефона. Това приложение е създадено от производителя на аксесоара и обичайно се изтегля от собственика на телефона. Приложенията за аксесоарите могат да се изпълняват във фонов режим и да получават данни за известията. След това приложението на аксесоар може да изпрати данните за известието към самия хардуерен аксесоар чрез Wi-Fi или Bluetooth връзка.

Производителят на телефона може да предостави предварително инсталирано приложение на аксесоар за поддръжка на активни телефонни калъфи. Активните телефонни калъфи позволяват работа с телефона, докато калъфът е затворен и телефонът е заключен. Те например могат да показват часа или получените известия.

Ако разполагате с активен телефонен калъф, поставен на телефона, и инсталирано съвместимо приложение на аксесоар, на приложението автоматично ще бъде разрешено да получава известия от телефона. Можете да промените тази настройка по всяко време.

Забележка

Начините, по които дадено приложение на аксесоар използва вашите данни за известия, като например съдържанието на съобщенията, са обект на практиките за поверителност на издателя на приложението.

Разрешаване или забраняване на достъпа на известията до приложенията на аксесоари

Включете данните за известия за съвместимо приложение на аксесоар, така че телефонът да изпраща данни за известия до него, или изключете данните за известия, за да спрете да предоставяте данни на приложението.

  1. В Старт плъзнете бързо към списъка с всички приложения и след това изберете Настройки .
  2. Изберете Поверителност > Приложения на аксесоари.
  3. Намерете приложението, за което искате да разрешите или забраните известията, след което го изберете, за да включите или изключите данните за известия за приложението.


Свойства

ИД на статията: 20515 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)