Използване на програмата за отстраняване на неизправности при активиране

Прилага се за: Windows 10

Активирането помага да се удостовери, че вашето копие на Windows е оригинално и не е използвано на повече устройства, отколкото разрешават лицензионните условия за софтуер от Microsoft.

Ако не можете да активирате Windows 10, програмата за отстраняване на неизправности при активиране може да помогне. За да използвате програмата за отстраняване на неизправности при активиране, изберете бутона Старт , изберете Настройки  > Актуализация и защита  > Активиране , след което изберете Отстраняване на неизправности.

За да използвате тази опция, трябва да сте влезли като администратор. Ако вече не сте администратор, за повече информация вж. Създаване на локален потребителски или администраторски акаунт в Windows 10. Опцията за отстраняване на неизправности е налична само ако вашето копие на Windows 10 (версия 1607 или по-нова) не е активирано. След като активирате, опцията изчезва.

Ако получите код за грешка и нито едно от стъпките по-долу не помага, вижте Получаване на помощ за грешки при активиране на Windows. Ако програмата за отстраняване на неизправности не може да поправи проблема ви се свържете с поддръжката.

Ето някои проблеми, които програмата за отстраняване на неизправности може да разреши: