Използване на програмата за отстраняване на неизправности при активиране

Прилага се за: Windows 10

Ако не можете да активирате Windows 10, програмата за отстраняване на неизправности при активиране може да помогне. За да използвате програмата за отстраняване на неизправности при активиране, изберете бутона Старт , изберете Настройки  > Актуализация и защита  > Активиране , след което изберете Отстраняване на неизправности. За да използвате тази опция, трябва да сте администратор. За повече информация вж. Създаване на локален потребителски или администраторски акаунт в Windows 10.

Ако получите код за грешка и никоя от стъпките по-долу не работи, вж. Получаване на помощ за грешки при активиране на Windows.Ето някои проблеми, които програмата за отстраняване на неизправности може да разреши: