Използване на програмата за отстраняване на неизправности при активиране

Ако не можете да активирате Windows 10, програмата за отстраняване на неизправности при активиране може да помогне. За да използвате програмата за отстраняване на неизправности при активиране, изберете бутона Старт , изберете Настройки  > Актуализация и защита  > Активиране, след което изберете Отстраняване на неизправности. За да използвате тази опция, трябва да сте администратор.

Ето някои проблеми, които програмата за отстраняване на неизправности може да разреши: 

Имате цифров лиценз за Windows 10 Pro, но е инсталиран Windows 10 Home
Имате цифров лиценз за Windows 10 Home, но е инсталиран Windows 10 Pro
Имате цифров лиценз за Windows, но не е активиран
Наскоро сте извършили съществени хардуерни промени 


Свойства

ИД на статията: 20527 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка