Поддръжка за .NET Core

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

1. Какво представлява .NET Core?
2. Как се доставя .NET Core?
3. Как ще процедира жизненият цикъл за поддръжка на .NET Core?
4. Къде мога да намеря крайната дата за конкретни издания на .NET Core?
5. Как процедира жизненият цикъл за поддръжка на ASP.NET Core и Entity Framework Core?
6. А компонентите на други производители?
7. Какво се случва, ако взема първичен код на .NET Core от GitHub?
8. Каква е връзката между .NET Core и .NET Framework?
9. Защо изданията на .NET Core не следват същия жизнен цикъл на поддръжка като .NET Framework?
10. Използвам .NET Framework 4.5.x или 4.6.x. Означава ли това, че трябва да актуализирам приложението си, за да работя с .NET Core?
11. Къде мога да науча повече за .NET Core?


 Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 

Свойства

ИД на статията: 20545 – Последен преглед: 19.07.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка