Някои имейл клиенти не са в състояние да дешифрират имейл, изпратен от Outlook 2010

СИМПТОМИ

При изпращане на шифровано съобщение от Microsoft Office Outlook 2010 до получател с използване на имейл клиент от друг производител, каквито са a Lotus Notes, Entrust, SeaMonkey или Thunderbird, получателят може да не е в състояние да прочете шифрованото съобщение. В случая на имейл клиента Thunderbird може да се покаже следното съобщение в тялото на съобщението, когато то бъде отворено:

Thunderbird не може да дешифрира това съобщение

Подателят е шифровал съобщението до вас с помощта на цифрови сертификати, но Thunderbird не е успял да намери този сертификат и съответния личен ключ.

Възможни решения:

 • Ако имате смарт карта, поставете я сега.
 • Ако използвате нов компютър или използвате нов профил на Thunderbird, ще трябва да възстановите своя сертификат и личен ключ от резервно копие. Резервните копия на сертификати обикновено завършват с ".p12".

Клиентът Thunderbird може да покаже следното предупреждение:

Защита на съобщенията

Съобщението няма цифров подпис

Това съобщение не включва цифровия подпис на подателя. Отсъствието на цифров подпис означава, че съобщението може да е изпратено от някого, който заблуждава, че е собственик на този имейл адрес. Възможно е също съобщението да е променено при преминаването му през мрежата. Въпреки това не е вероятно да е настъпило някое от тези събития.

Съобщението не може да се дешифрира

Това съобщение е шифровано, преди да бъде изпратено до вас, но не може да бъде дешифрирано. Има неизвестни проблеми с това шифровано съобщение.

Освен това Microsoft Entourage 2008 (включен към Microsoft Office 2008 за Mac) и Microsoft Outlook 2011 за Mac може да не са в състояние да дешифрират имейл съобщенията, изпращани от Outlook 2010. Може да видите следната грешка в Outlook 2011 за Mac:

Защитата на това съобщение не може да се провери поради грешка.

ПРИЧИНА

Синтаксисът на криптографски съобщения (CMS) е документиран в RFC 5652. Тази спецификация позволява използването на subjectKeyIdentifier или issuerAndSerialNumber за определяне на SignerIdentifier. Издадената (RTM) версия на Outlook 2010 използва subjectKeyIdentifier за SignerIdentifier, докато по-старите версии използват issuerAndSerialNumber. Ако разширението subjectKeyIdentifier не е дефинирано в сертификата, Outlook 2010 RTM генерира разширение. Някои имейл клиенти или операционни системи на други производители не могат да използват генериран от Outlook subjectKeyIdentifier. По този начин подателят не е в състояние да дешифрира и прочете съобщението.

РАЗРЕШЕНИЕ

Този проблем е коригиран в Microsoft Office 2010Service Pack 1 (SP1). За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статиятав Базата знания на Microsoft:

2460049Описание на Office 2010 SP1

След като инсталирате SP1, ако разширението subjectKeyIdentifier не присъства в сертификата, Outlook се връща към използване на issuerAndSerialNumber за определяне на SignerIdentifier.

Заобикаляне на проблема

Ако не можете да инсталирате Microsoft Office 2010 Service Pack 1, можете да използвате следното заобиколно решение.

За да избегнем проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите този проблем сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да отстраните автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върхуИзпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.

Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50724Забележка Възможно е този съветник да е само на английски. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск, за да можете да я изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

В клиента на подателя използвайте следната стойност в системния регистър, за да накарате Outlook 2010 да се върне към поведението, проявявано в по-старите версии на Outlook.

Важно Този метод съдържа стъпки, които се отнасят за модифициране насистемния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна насистемния регистър е възможно да възникнатсериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. Задопълнителна защита трябва да направите резервно копие насистемния регистър, преди да правите промени в него, така че да можете да възстановитесистемния регистър, ако възникне проблем. За допълнителна информация как да направите резервно копие, а после давъзстановите системния регистър, щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:

322756Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

 1. Стартирайте редактора на системния регистър.
 2. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър, за да го изберете:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  Забележка Създайте подключа \Security в системния регистър, ако такъв не съществува.
 3. Добавете следните данни на системния регистър към този ключ:

  Value type (Тип на стойността): DWORD
  Value name (Име на стойността): UseIssuerSerialNumber
  Value data (Данни за стойността): 1
 4. Затворете редактора на системния регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никаквигаранции, подразбиращи се или от друго естество, за техническите показатели или надеждността на тези продукти.

Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти сдруги производители.

За информация как да се свържете с някоя от фирмите, споменати в тази статия, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 2142236 – Последен преглед: 22.10.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка