Многовариантно зареждане на Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me и MS-DOS

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва конфигурирането на компютър с процесор на Intel за многовариантно зареждане на следните операционни системи на Microsoft:

 • MS-DOS
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 или Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако искате да разполагате с възможност за избор за зареждане на операционна система, инсталирайте съответните ОС в следната последователност:

 1. MS-DOS
 2. Windows 95, Windows 98 или Windows Me
 3. Windows NT
 4. Windows 2000
 5. Windows XP
Инсталирайте всяка операционна система в съответствие със стандартната процедура за инсталиране. Можете да стартирате следните операционни системи от екрана с менюто за зареждане на ОС (Osloader):

 • Windows 95, Windows 98 или Windows Me
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка операционна система трябва да се инсталира на отделно логическо устройство. Ако инсталирате няколко операционни системи на едно и също устройство, при опит за стартиране на съответните операционни системи е възможно да възникнат проблеми.


Ако инсталирате няколко операционни системи на едно и също устройство, Microsoft Internet Explorer може да се изключи аварийно и да се появи съобщение за грешка, подобно на следното:

iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll ("iexplore е причинил неизправност /невалидна страница/ в модула kernel32.dll")
Можете да конфигурирате компютъра да стартира Windows XP, Windows 2000, Windows NT и една от следните операционни системи: Windows 95, Windows 98 или Windows Me. Обаче е невъзможно да конфигурирате компютъра да стартира произволна комбинация на Windows 95, Windows 98 и Windows Me, защото Windows 95, Windows 98 и Windows Me използват един и същи файл за зареждане. Поради това съвместното зареждане на Windows 95, Windows 98 и Windows Me не се поддържа.


Трябва да инсталирате Windows 95, Windows 98 или Windows Me преди инсталирането на Windows NT, Windows 2000 и Windows XP, за да предотвратите възможността инсталационната програма на Windows 95, Windows 98 или Windows Me да замени сектора за първоначално зареждане на Windows XP, Windows 2000 или Windows NT със своя зареждащ сектор. Тъй като секторът за първоначално стартиране на Windows 95, Windows 98 или Windows Me определя дяловете като FAT16 или FAT32, операционните системи Windows NT, Windows 2000 и Windows XP вече няма да могат да осъществяват достъп до NTFS томове. За да инсталирате първо Windows 95, Windows 98 или Windows Me, използвайте стандартните инсталационни процедури за тези операционни системи.


Ако искате да разполагате с възможност за многовариантно зареждане на Windows XP, Windows 2000, Windows NT и Windows 95, Windows 98 или Windows Me с MS-DOS, инсталирайте първо MS-DOS.

Стартиране на MS-DOS от менюто за стартиране на Windows 95, Windows 98 или Windows Me

Стартиране на MS-DOS от менюто за стартиране на Windows 95, Windows 98 или Windows Me:

 1. Изберете една от операционните системи Windows 95, Windows 98 или Windows Millennium Edition от менюто за зареждане на ОС, след което натиснете клавиша ENTER.
 2. За извеждане на менюто за стартиране на Windows 95, Windows 98 или Windows Me на екрана натиснете клавиша F8.
 3. За стартиране на MS-DOS изберете опцията Previous version of MS-DOS ("Предишна версия на MS-DOS").

Директно стартиране на MS-DOS

За да стартирате MS-DOS директно:

 1. Изберете една от операционните системи Windows 95, Windows 98 или Windows Millennium Edition от менюто за зареждане на ОС, след което натиснете клавиша ENTER.
 2. За да стартирате MS-DOS, натиснете F4.
Друг начин за стартиране на трите операционни системи е да конфигурирате компютъра да стартира Windows XP, Windows 2000, Windows NT и Windows 95, Windows 98 или Windows Me, след което стартирайте MS-DOS от флопидиск за стартиране на MS-DOS. Ако искате да разполагате с възможност да стартирате Windows XP, Windows 2000 и MS-DOS или Windows NT и MS-DOS, можете да инсталирате Windows 95, Windows 98 или Windows Me чрез процедурата, описана в следващия раздел.

Инсталиране на Windows 95, Windows 98 или Windows Me в конфигурация от операционни системи, съдържаща Windows XP, Windows 2000 и MS-DOS или Windows NT и MS-DOS

За да инсталирате Windows 95, Windows 98 или Windows Me в конфигурация от операционни системи, съдържаща Windows XP, Windows 2000 и MS-DOS или Windows NT и MS-DOS, направете следното:

 1. При стартирането на компютъра изберете MS-DOS от екранното меню за зареждане на операционна система.
 2. Инсталирайте Windows 95, Windows 98 или Windows Me в папка, различна от системната папка (%SystemRoot%) на Windows XP, Windows 2000 или Windows NT.
След успешното инсталиране на Windows 95, Windows 98 или Windows Me и рестартиране на компютъра се появява екранът на Windows XP или Windows 2000 с менюто за първоначално стартиране и можете да изберете между MS-DOS и Windows XP, Windows 2000 или Windows NT. Ако изберете MS-DOS, ще се зареди Windows 95, Windows 98 или Windows Me.

Стартиране на MS-DOS от Windows 95, Windows 98 или Windows Me

За да стартирате MS-DOS от Windows 95, Windows 98 или Windows Me:

 1. В менюто View ("Изглед") в My Computer ("Моят компютър") или в Windows Explorer щракнете върху Options ("Опции") или Folder Options ("Опции за папки").
 2. Щракнете върху Show All Files ("Покажи всички файлове") в раздела Options ("Опции"), след което натиснете OK.
 3. В този списък от файлове щракнете двукратно върху файла Msdos.sys.
 4. В менюто File ("Файл") щракнете върху Properties ("Свойства").
 5. В частта Attributes ("Атрибути") на раздела General ("Общи") премахнете отметките от полетата Read-Only ("Само за четене") и Hidden ("Скрит"), след което натиснете OK.
 6. Отворете файла Msdos.sys с текстов редактор (например Notepad /Бележник/).
 7. Добавете следния ред в частта [Options] ([Опции]) на файла Msdos.sys:
  BootMulti=1
 8. Запаметете файла, след което го затворете.

Надграждане на Windows 95, Windows 98 или Windows Me

Ако актуализирате операционната система до Windows 95, Windows 98 или Windows Me, или ако преинсталирате Windows 95, Windows 98 или Windows Me, инсталационната програма ще изтрие определени файлове в папката на MS-DOS и ще ги замени с версиите на същите файлове за Windows 95, Windows 98 или Windows Me в системната папка на Windows 95, Windows 98 или Windows Me и в папката Command. Следните файлове се изтриват и заменят от инсталационната програма на Windows 95, Windows 98 или Windows Me:

Ansi.sys
Attrib.sys
Chkdsk.exe
Choice.com
Country.sys
Dblspace.bin
Dblspace.exe
Dblspace.sys
Debug.exe
Defrag.exe
Deltree.exe
Diskcopy.exe
Display.sys
Doskey.com
Drvspace.bin
Drvspace.exe
Edit.com
Edit.hlp
Ega.cpi
Emm386.exe
Fc.exe
Fdisk.exe
Find.exe
Format.com
Help.com
Keyb.com
Keyboard.sys
Label.exe
Mem.exe
Mode.com
More.com
Move.exe
Mscdex.exe
Msd.exe
Networks.txt
Nlsfunc.exe
Os2.txt
Ramdrive.sys
Readme.txt
Scandisk.exe
Scandisk.ini
Server.exe
Share.exe
Smartdrv.exe
Sort.exe
Start.exe
Subst.exe
Subst.exe
Sys.com
Xcopy.exe
Свойства

ИД на статията: 217210 – Последен преглед: 22.01.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка