Грешка "Размерът на прикачения файл надвишава допустимата граница", когато добавите голям прикачен файл към имейл съобщение в Outlook 2010

СИМПТОМИ

Когато добавите прикачен файл към имейл съобщение в Microsoft Office Outlook 2010, получавате следното съобщение за грешка:

Размерът на прикачения файл надвишава допустимата граница.

ПРИЧИНА

Този проблем възниква поради една от следните причини в зависимост от имейл акаунта, който използвате.

Интернет имейл акаунт (POP3, IMAP, HTTP)

Получавате това съобщение за грешка, тъй като Outlook 2010 има ново ограничение по подразбиране за размера на прикачения файл от 20 мегабайта (20 480 КБ) за интернет имейл акаунти. Това ограничение предотвратява непрекъснатите опити на компютъра да качи много големи прикачени файлове, които надвишават ограниченията, зададени от повечето доставчици на интернет. Това ограничение важи независимо дали добавяте един голям прикачен файл, чийто размер надвишава 20 мегабайта (МБ), или няколко прикачени файла, чийто сумарен размер е по-голям от 20 МБ.

Имейл акаунт за Microsoft Exchange Server

Ако използвате пощенска кутия на Exchange Server, получавате това съобщение за грешка (по подразбиране), ако прикачите към съобщение един или повече елементи и общият размер на прикачените файлове е по-голям от 10 МБ (10 240 КБ). Това ограничение за размера на прикачените файлове не е свързано с новото ограничение за интернет имейл акаунти, въведено в Outlook 2010. Това ограничение за пощенска кутия на Exchange произлиза от настройката Максимален размер при изпращане, конфигурирана в диалоговия прозорец Свойства на настройките за транспортиране от администратора на Exchange.РАЗРЕШЕНИЕ

Стъпките за промяна на ограничението по подразбиране за прикачени файлове зависи от типа имейл акаунт, който използвате с Outlook 2010.

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Създайте резервно копие на системния регистър, преди да го модифицирате. Уверете се, че знаете как да възстановите регистъра в случай на възникване на проблем. За допълнителна информация как да направите резервно копие, възстановите или модифицирате системния регистър щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

322756Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows XP и Windows Vista

интернет имейл акаунт (POP3, IMAP, HTTP)

За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". За да решите този проблем сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Решаване на проблема. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.

Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

За да промените ограничението по подразбиране за размера на прикачените файлове в Outlook 2010 за интернет имейл акаунт, изпълнете следните стъпки:
 1. Излезте от Outlook.
 2. Стартирайте редактора на системния регистър.
 3. Намерете един от следните подключове в системния регистър и го изберете:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  Забележка Трябва ръчно да създадете пътя в системния регистър, ако той не съществува в момента.
 4. Добавете следните данни в системния регистър към този подключ:

  Value type (Тип на стойността): DWORD
  Value name (Име на стойността): MaximumAttachmentSize
  Value data (Данни за стойността): Цяло число, което задава сумарния допустим максимален размер за прикачени файлове. Задайте например 30720 (десетично число), за да конфигурирате 30-МБ ограничение.
  Забележки
  • Задайте стойност (0), ако искате да не конфигурирате ограничение за прикачените файлове.
  • Задайте стойност, по-малка от 20 МБ, ако искате да конфигурирате ограничение, което е по-малко от 20 МБ по подразбиране.
 5. Затворете редактора на системния регистър
 6. Стартирайте Outlook.

Имейл акаунт за Microsoft Exchange Server

Ако използвате акаунт за Exchange Server, новото ограничение за 20-МБ прикачени файлове за интернет имейл акаунти не се използва от Outlook 2010. Вместо това Outlook използва ограничението, което е конфигурирано на вашия Exchange Server. За да промените настройката, която се използва за контролиране на размера на съобщение, изпратено от акаунт за Exchange Server, изпълнете следните стъпки.

Забележки
 • Тези стъпки важат за Exchange Server 2007. За другите версии на Exchange трябва да се използват подобни стъпки.
 • Тази настройка на Exchange Server се прилага към всички версии на Outlook, а не само към Outlook 2010.
 • Трябва да сте администратор на Exchange, за да извършите промените от следващите стъпки. Обикновените потребители нямат достъп до конзолата за управление на Exchange.
 1. Стартирайте конзолата за управление на Exchange.
 2. Под Организационно конфигуриране щракнете върху Транспортиране за концентратор.
 3. В раздела Глобални настройки щракнете върху Настройки за транспортиране.


 4. В секцията Настройки за транспортиране на екрана Действия щракнете върху Свойства.
 5. В раздела Общи на диалоговия прозорец Свойства на настройките за транспортиране конфигурирайте стойността за Максимален размер при изпращане (КБ).
 6. Щракнете върху OK.
Забележка Тъй като Exchange Server има кеш памет за различни настройки, тази промяна не влиза в сила веднага. Може да се наложи да изчакате няколко часа, преди тази промяна да бъде разпозната от Outlook.

Свойства

ИД на статията: 2222370 – Последен преглед: 30.06.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка